§2. Організація виборів Президента України :: vuzlib.su

§2. Організація виборів Президента України :: vuzlib.su

96
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§2. Організація виборів Президента України

.

§2. Організація
виборів Президента України

Президент України
обирається на п
ять років громадянами України на основі загального, рівного і прямого
виборчого права при таємному голосуванні. Обрання однієї особи на більш як два
терміни поспіль не допускається. Обрання на третій і четвертий строки можливе,
але тільки після перерви. Це є певною гарантією від узурпації влади, засобом
забезпечення періодичної змінюваності глави держави, стимулює приток свіжих
ідей і нових державних діячів.

Всенародне обрання
Президента України є типовим для держав з напівпрезидентською формою правління.
Такий порядок формування глави держави робить його досить автономною фігурою на
політичній арені, надає йому необхідної неупередженості і незалежності від
парламенту. Однак обрання шляхом всенародного голосування не дає достатніх
підстав для того, щоб вважати Президента України представницьким органом. Адже
представницький мандат передбачає не тільки обрання безпосередньо населенням,
але й колегіальний характер органу, до якого обирається кандидат. Верховна Рада
України є представницьким органом не тільки з огляду на порядок її формування,
але й тому, що до її складу входять представники різноманітних соціальних груп
і політичних сил. Президент не може виступати від імені всього Українського
народу хоча б з тієї причини, що не може одночасно представляти позиції
різноманітних соціальних груп і політичних сил. Крім того, виступати
одноосібному органу, яким є глава держави, від імені всього народу означало б
виступати від імені й тих, хто голосував на виборах проти даного кандидата і не
погоджується з його політичною програмою.

Саме в цьому полягає
глибока діалектика чинної Конституції України: Верховна Рада має право
виступати від імені всього Українського народу, але не може виступати від імені
держави в цілому; Президент України – навпаки, має право виступати від імені
держави, але не може виступати від імені народу.

Вибори Президента
України здійснюються на основі Конституції України, законів України «Про вибори
Президента України», «Про Центральну виборчу комісію» та нормативних постанов
Центральної виборчої комісії.

Право обирати
Президента надається громадянам України, які досягли віку 18 років. Участь у
виборах є добровільною, кожний виборець має лише один голос. Від виборів
відсторонюються лише особи, визнані судом недієздатними.

Юридичні вимоги до
кандидатів у Президенти України цілком укладаються у прийняті світовим
конституціоналізмом. Ним може бути обраний громадянин України, який на день
проведення виборів досяг віку 35 років, має право голосу, постійно проживає в
Україні протягом останніх 10 років та володіє державною мовою. Не можуть бути
висунуті претендентами на кандидатів у Президенти України громадяни, які
перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного
злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом
порядку. Від кандидатів не вимагається спеціальної освіти чи досвіду роботи,
нема обмежень верхньої вікової межі. Скупі конституційні вимоги до кандидата у
Президента – ознака демократичного підходу до виборів глави держави, вони
сприяють розширенню кола осіб, з якого може бути обраний Президент. Водночас
зрозуміло, що главою держави повинен ставати тільки громадянин, який має
великий життєвий і політичний досвід, тісно пов
язаний з інтересами
народу і здатний керувати державою. Тому помірні вимоги до кандидатів
покладають підвищену відповідальність за якість вибору на самих виборців.

Конституційне
законодавство України закріплює демократичні засади організації та проведення
виборів глави Української держави, що забезпечує громадянам реальну можливість
здійснення своїх виборчих прав. Виборчий процес по виборах Президента України
складається з кількох послідовних стадій: 1) призначення виборів; 2) формування
територіальних виборчих округів та виборчих дільниць; 3) висування і реєстрація
претендентів на кандидата у Президенти України; 4) збір підписів на підтримку
претендентів на кандидати у Президенти України; 5) реєстрація кандидатів у
Президенти України; 6) утворення територіальних та дільничних виборчих комісій;
7) складання списків виборців; 8) передвиборна агітація; 9) голосування; 10)
визначення підсумків голосування. У разі необрання Президента у першому турі
можливі стадії повторного голосування та остаточного визначення підсумків
виборів. Кожна із стадій має чітко окреслені законодавством часові межі та коло
учасників.

Згідно з ч.5 ст.103
Конституції України чергові вибори Президента України проводяться в останню
неділю жовтня п
ятого року його повноважень. У випадку дострокового припинення повноважень
Президента України вибори проводяться у період 90 днів з дня припинення
повноважень.

Право висування
кандидатів на пост Президента належить партіям, які зареєстровані Міністерством
юстиції України, і реалізується ними як безпосередньо, так і через об
єднання
кількох партій у виборчий блок. Висування відбувається на з
їзді (конференції)
партії чи виборчого об
єднання. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України
починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів. Партія чи
виборче об
єднання можуть висунути лише одного кандидата, дані про якого
повідомляються у Центральну виборчу комісію.

Кандидат може бути
висунутий також зборами виборців, якщо в них беруть участь не менше 500 громадян
України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитися за місцем
проживання або на підприємствах, в установах, організаціях.

Висування претендента
вимагає підтримки виборців. Партія, виборче об
єднання чи
ініціативна група зобов
язані зібрати на підтримку свого претендента не менше 1 млн підписів
громадян України, які мають право голосу, у тому числі не менш як 30 тис.
громадян у кожному з двох третин регіонів України. При цьому, в одному підписному
листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту. Форма
підписного листа на підтримку претендента затверджується Центральною виборчою
комісією не раніш як за 170 днів до дня виборів. За дорученням претендента на
кандидата у Президенти України або уповноваженої особи партії (блоку),
ініціативної групи виборців, якими висунуто кандидата, підписи на його підтримку
можуть збирати громадяни України, які мають право голосу. Ніхто не має права
примушувати виборця підтримати претендента, платити коштами, товарами або
послугами за підписи, а також перешкоджати йому у підтримці претендента.
Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої
комісії не пізніш як за 110 днів до виборів. Реєстрація кандидатів у Президенти
України повинна бути завершена не пізніш як за 90 днів до дня виборів.

Центральна виборча
комісія протягом 2 днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України
посвідчення встановленого зразка, а претендентам, яким відмовлено у реєстрації,
– рішення. Рішення Центрвиборчкому про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації
може бути оскаржене претендентом, щодо якого прийняте таке рішення, або
уповноваженою особою партії (блоку), ініціативної групи виборців, якими було
висунуто даних претендентів, до Верховного Суду України протягом 5 днів з моменту
його прийняття. Верховний Суд України розглядає скаргу в семиденний термін і
його рішення є остаточним.

Усі зареєстровані
кандидати володіють рівними правами і виконують рівні обов
язки. З дня
реєстрації зареєстровані кандидати зобов
язані на час проведення виборів
залишити державну службу чи роботу у засобах масової інформації, а діючий Президент
не повинен користуватися перевагами свого службового становища. Кандидати на
пост Президента користуються низкою пільг, передбачених законом (право на звільнення
від виробничих або службових обов
язків на час проведення виборчої кампанії, право на безкоштовний проїзд
усіма видами пасажирського транспорту, право на охорону з боку держави та ін.).
Закон докладно регламентує порядок проведення передвиборної агітації,
використання у цих цілях радіо, телебачення і друкованих видань. Ці норми
покликані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів, виключити
зловживання і тиск на виборців.

Передвиборна агітація
розпочинається після реєстрації претендентів кандидатами в Президенти України і
закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може
здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать
Конституції України та законам України. За рахунок бюджетних коштів
фінансується лише виготовлення передвиборних плакатів кандидатів у Президенти
України з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу
комісію. Однак кожен кандидат за власним розсудом може забезпечити виготовлення
інших матеріалів за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду.

Вибори Президента
України відбуваються по єдиному загальнодержавному виборчому округу, що включає
в себе всю територію України. Підготовку і проведення виборів здійснюють
виборчі комісії, які є незалежними від органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Ці комісії створюються на рівні України (Центрвиборчком),
територіальних округів (225 територіальних виборчих комісій) та виборчих
дільниць. Виборчі дільниці утворюються, як правило, з кількістю від 20 до 3000 виборців,
а у виняткових випадках – з меншою або більшою кількістю виборців. Кожен
зареєстрований кандидат у Президенти має право призначити одного члена Центральної
виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Виборчі комісії мають значні повноваження,
їх діяльність суворо регламентована і здійснюється гласно і відкрито.

Центральна виборча
комісія приймає обов
язкові для застосування виборчими комісіями розяснення з питань
Закону «Про вибори Президента України», здійснює організаційно-мето­дичне
забезпечення їх діяльності; контролює використання виборчими комісіями коштів
Державного бюджету України; встановлює норми і перелік необхідного обладнання,
інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць; проводить
реєстрацію довірених осіб кандидатів у Президенти України; забезпечує виготовлення
передвиборних плакатів кандидатів; забезпечує централізоване виготовлення
бюлетенів встановленого зразка і т.ін. Територіальна виборча комісія здійснює в
межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням
законодавства про вибори Президента України; спрямовує діяльність дільничних
виборчих комісій; організовує зустрічі кандидатів з виборцями спільно з
відповідними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;
встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу. Дільнична
виборча комісія перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;
завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення; забезпечує підготовку
приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок; проводить
підрахунок голосів, зібраних на виборчій дільниці, складає протокол про
підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої
комісії; розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань
підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці.

Основною формою роботи
виборчих комісій є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, а в
разі його відсутності – заступником голови, а у випадках, коли відповідно до Закону
«Про вибори Президента України» у складі відсутній заступник голови, – секретарем
комісії. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш, як на третій
день після її утворення, а наступні – за умови виникнення такої потреби. Органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові
особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов
язані
створити належні умови виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

Фінансове,
матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється
Центральною виборчою комісією. Фінансування виборів Президента України
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, які розподіляються між усіма
виборчими комісіями. Але кандидати у Президенти України мають право створювати
власні виборчі фонди, які можуть формуватися за рахунок власних коштів (не
більше 100 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), коштів, виділених
Центрвиборчкомом на передвиборну агітацію, коштів виборчих об
єднань,
добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб. Не допускається
пожертвування у виборчі фонди з боку державних підприємств, державних органів,
установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземців та
осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, підприємств з іноземними
інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об
єднань,
підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами
усіх рівнів. Закон встановлює сувору звітність щодо пожертвувань до виборчих
фондів.

Голосування
проводиться тільки в день виборів або в день повторного голосування з 8 год.
ранку до 20 год. вечора. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія
сповіщає виборців не пізніш як за 15 днів до дня виборів, надсилаючи іменні
запрошення за місцем проживання виборців. Кожен виборець голосує особисто.
Голосування за інших осіб не допускається.

Бланк виборчого
бюлетеня складається з двох частин: основної частини і відривного талона. Після
пред’явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує його особу, виборець
отримує від членів дільничної виборчої комісії основну частину виборчого
бюлетеня і засвідчує цей факт своїм підписом на відривному талоні та у списку
виборців. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком
виборців є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі
бюлетені.

Виборчий бюлетень
(основна частина) заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного
голосування за відсутності інших осіб. У бюлетені виборець робить позначку «плюс»
(+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата,
за якого він голосує.

Підрахунок голосів
виборців проводиться безпосередньо членами дільничної виборчої комісії, про що
складається протокол. На підставі протоколів територіальні виборчі комісії,
підсумовуючи дані, що містяться у цих протоколах, встановлюють підсумки
голосування і складають протокол, який передається Центральній виборчій комісії,
а та, у свою чергу, підсумовує всі отримані дані. Повідомлення про результати
виборів Президента України публікується Центрвиборчкомом у газетах «Голос
України» та «Урядовий кур
єр» не пізніш як на третій день після підписання протоколу про
результати виборів.

Обраним вважається
кандидат, який отримав більше половини голосів виборців, що взяли участь у
голосуванні. Центрвиборчком визнає вибори такими, що не відбулися, у разі
вибуття всіх кандидатів у Президенти України. У випадку, коли до бюлетеня було
включено більше двох кандидатів і жоден з них не був обраний, призначається повторне
голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів
виборців (так званий другий тур, характерний для країн з багатопартійною
системою). За підсумками повторного голосування обраним вважається кандидат, що
отримав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли
участь у голосуванні. У разі, коли повторне голосування проводилося лише по
одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він
одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Новообраний Президент
вступає на посаду не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення
Центрвиборчкомом результатів виборів. При вступі на посаду Президент складає
присягу народові України, текст якої міститься у Конституції України.
Передбачено, що присяга приноситься в урочистій обстановці у присутності членів
парламенту. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова
Конституційного Суду України. З моменту складання присяги Президент приступає
до виконання своїх обов
язків.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ