8.4. Обмежена осудність :: vuzlib.su

8.4. Обмежена осудність :: vuzlib.su

31
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.4. Обмежена осудність

.

8.4. Обмежена осудність

У теорії кримінального права питання про обмежену осудність
було предметом дискусії між вітчизняними вченими криміналістами протягом
кількох десятиріч. Наприклад, ще наприкінці 70-х років минулого сторіччя
вченими на підставі досліджень було встановлено, що майже 70% підлітків, які
вчинили злочини, мають негативні психопатологічні характеристики в межах
осудності. Звичайно, це суттєво впливало на їх поведінку, однак не викликало
яких-небудь кримінально правових наслідків. Саме це і було базою для дискусії,
яка проте у Радянському Союзі залишилась без результатів.

Для кримінального законодавства України обмежена осудність
абсолютно новий інститут, хоча він давно відомий законодавству багатьох країн
світу. Це питання про т. зв. суміжні стани, коли існують суттєві сумніви щодо
осудності особи, яка вчинила злочин, однак медичні характеристики такої особи
не відповідають показникам медичного критерію, притаманного неосудності.

Кримінальний кодекс у ст. 20 визначає:

«1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана
судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний
у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) та (або) керувати ними.

2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при
призначенні покарання і може бути підставою для застосування примусових заходів
медичного характеру».

Фактично особа має такий психопатологічний стан, при якому
вона через наявний у неї психічний розлад не спроможна в повному обсязі
усвідомлювати характер власної поведінки та керувати нею. (Виходячи із
загального вчення про неосудність сполучник «та» у даному випадку може бути
замінений на «або».) Водночас така особа певною мірою здатна усвідомлювати
власну поведінку та/або керувати нею.

Наявність патології спричиняється в даному випадку
різноманітними психопатіями, невротичними розладами, розладами особистості,
наявністю хронічного алкоголізму, наркоманії або токсикоманії, наслідками
черепно-мозкових травм. Це створює медичний критерій обмеженої осудності.

Юридичний критерій обмеженої осудності, як і при
неосудності, створює сукупність інтелектуальної та вольової ознак.

Інтелектуальна ознака обмеженої осудності свідчить про
неспроможність особи в повному обсязі усвідомлювати характер власної поведінки
(дії або бездіяльність).

Вольова ознака обмеженої осудності — це неспроможність
повною мірою керувати своєю поведінкою (діями або бездіяльністю).

Наявність психопатологічного стану значною мірою впливає на
можливості розуміти всі характеристики власної поведінки та контролювати її.

При цьому не має підстав вести мову про неосудність особи,
але й не можна ставити знак «дорівнює» між особами, які страждають на такі
патології, та абсолютно здоровими людьми.

Визнати стан обмеженої осудності (як і неосудності), можна
виключно на підставі висновку судово-психіатричної експертизи.

У такому випадку цей стан на підставі ст. 20 ч. 2 КК України
може бути врахований судом при обранні покарання. Хоча вказана норма не визначає
прямо, яким чином це може бути враховано, систематичне тлумачення ст. 20 ч. 2
КК дає підстави стверджувати, що законодавець має на увазі зменшення покарання
порівняно з тим, яке було б обрано за вчинений злочин осудній особі.

Звичайно, що таке врахування можливо лише при визнанні особи
обмежено осудною на момент вчинення злочину. Якщо в особи, яка притягається до
кримінальної відповідальності, діагностується обмежена осудність на підставі
характеристик медичного критерію, які виникли після вчинення злочину, вона не
може бути визнана обмежено осудною. В цьому випадку до такої особи не можуть
бути застосовані і положення ст. 20 ч. 2 КК України.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ