5.4. Кваліфікація злочину :: vuzlib.su

5.4. Кваліфікація злочину :: vuzlib.su

163
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.4. Кваліфікація злочину

.

5.4. Кваліфікація злочину

Кваліфікація злочину — це кримінально-правова оцінка
вчиненого діяння на підставі встановлення тотожності його ознак з ознаками
відповідного складу злочину, визначеного відповідною нормою Особливої частини
КК України, та правове закріплення цього у встановленій законом формі (рис.
10).

Кваліфікація злочинів — це кримінально-правова оцінка
вчиненого

діяння на підставі встановлення тотожності його ознак з
ознаками

відповідного складу злочину, визначеного відповідною нормою

Особливої частини КК України та правове закріплення цього

у встановленій законом формі

У ПРОЦЕСІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

Здійснюється кримінально-правова оцінка фактичних обставин
справи

Проводиться об’єктивна і повна оцінка фактичних обставин
скоєного злочину

Зіставляються обставини скоєного злочину з
кримінально-правовою нормою

Кваліфікація злочинів є правовою підставою для притягнення
особи

до кримінальної відповідальності, застосування заходів

процесуального впливу, пред’явлення обвинувачення, віддання

до суду, призначення покарання та його виконання

Рис. 10. Кваліфікація злочинів

Кваліфікація злочинів — це процес співвідношення ознак
конкретного вчиненого діяння з моделлю злочину, якою є диспозиція норми, що
визначає ознаки складу конкретного злочину. Це здійснюється з метою правильного
застосування кримінального закону для вирішення завдань боротьби зі
злочинністю.

Кваліфікація злочину — важливий елемент діяльності судових
та правоохоронних органів, адвокатури.

У процесі кваліфікації злочину:

♦ здійснюється кримінально-правова оцінка фактичних
обставин справи;

♦ проводиться об’єктивна і повна оцінка
фактичних обставин скоєного злочину;

♦ зіставляються обставини скоєного злочину з
кримінально-правовою нормою.

Кваліфікація злочинів є правовою підставою для притягнення
особи до кримінальної відповідальності, застосування заходів кримінально-процесуального
впливу, пред’явлення обвинувачення, віддання до суду, призначення покарання та
його виконання.

Теорією та практикою вироблені правила кваліфікації
злочинів, основні з яких сформульовані М. Й. Коржанським і полягають у тому,
що:

> всі фактичні ознаки скоєного повинні відповідати
юридичним ознакам складу злочину;

> ознаки конкретного злочину повинні бути відмежовані,
відокремлені від суміжних складів злочину;

> до скоєного злочину завжди повинна бути застосована та
кримінально-правова норма, яка найбільш повно містить його ознаки;

> при конкуренції загальної та спеціальної норм
застосовується спеціальна норма;

> кваліфікований склад злочину має перевагу перед
основним складом;

> більш тяжка кваліфікуюча ознака має перевагу перед менш
тяжкою і поглинає її;

> кожна наступна стадія завершення злочину поглинає
попередню;

> умисел завжди поглинає необережність. Будь-яка вища
форма вини поглинає нижчу;

> якщо один злочин є способом вчинення другого, складовою
частиною його об’єктивної сторони, то перший з них поглинає другий.

> при конкуренції самостійної окремої норми і
норми, яка передбачає відповідальність за співучасть в більш тяжкому злочині,
застосовується норма про відповідальність за співучасть.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ