§ 3. Принципи організації та діяльності державного апарату :: vuzlib.su

§ 3. Принципи організації та діяльності державного апарату :: vuzlib.su

281
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Принципи організації та діяльності державного апарату

.

§ 3.
Принципи організації та діяльності державного апарату

Для
державного апарату потрібні спеціально підготовлені кадри чиновників-у
правлінців, які мають необхідну кваліфікацію і професіоналізм. Прошарок людей,
зайнятих на роботі в апараті держави, визначають як бюрократію (бюрократ —
грец. столоначальник). Даний термін вживають і для негативної характеристики
таких проявів у діяльності державного апарату, як формалізм, тяганина,
кар’єризм, прагнення до особистої вигоди, корумпованість, байдужість до людей
та їх потреб.

Щоб
перебороти негативні явища, використовуються демократичні методи і стиль
роботи, ціла система спеціально розроблених реально діючих заходів і
механізмів, покликаних приборкати, стримати бюрократизацію. Ефективні такі
заходи, як заміщення посадових осіб за конкурсом, переведення управлінського
апарату на роботу за контрактом, позбавлення державних службовців права брати
участь у комерційній діяльності, але одночасно встановлення для них високого
рівня заробітної плати (соціально-правова захищеність), яка забезпечує
зацікавленість у чесній службі. Управлінський апарат має бути інструментом
органів влади, обраних і контрольованих народом.

Для
підвищення ефективності і якості функціонування державного апарату необхідно,
щоб в основі його організації і діяльності була система принципів.

Принципи
організації і діяльності державного апарату — відправні засади, незаперечні
вимоги, висунуті до формування і функціонування державних органів.

Основні
принципи організації і діяльності державного апарату,

1)
пріоритет прав і свобод людини;

2)
єдність і поділ влади;

3)
верховенство права — виражається, наприклад, у праві оскарження в суді рішень
державних органів, відшкодуванні шкоди, заподіяної їх незаконними діями;

4)
законність;

5)
ієрархічність — підлеглість по вертикалі;

6)
організаційно-правова зв’язаність діяльності державних органів і посадових
осіб;

7)
поєднання виборності і призначуваності;

8)
демократизм методів і стилю роботи;

9)
змінюваність;

10)
поєднання колегіальності та єдиноначальності;

11)
гласність і урахування громадської думки;

12)
професійна компетентність;

13)
економічність, програмування, науковість;

14)
право рівного доступу до державної служби.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ