3.8. Питання для самоконтролю

3.8. Питання для самоконтролю

59
0


3.8. Питання для самоконтролю

1. У яких формах здійснюється правосуддя?
2. Що потрібно розуміти під терміном “суди першої інстанції”?
3. Що потрібно розуміти під терміном “суди другої (касаційної) інстанції”?
4. Які суди розглядають справи в порядку нагляду?
5. Який склад та повноваження районних судів і міських на правах районних?
6. Який склад та повноваження міжрайонних (окружних) судів?
7. Яка структура військових судів?
8. Який склад та повноваження Пленуму Верховного Суду України?
9. Які повноваження судових колегій Верховного Суду України?
10. Яке значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України?
11. Які права та обов’язки Голови Верховного Суду України?
12. Який склад апарату Верховного Суду України?
13. Які завдання виконує Науково-консультативна Рада і до якого суду вона належить?
14. Порядок обрання, склад, структура та повноваження Верховного Суду Автономної Республіки Крим.
15. Склад та повноваження Президії обласного суду.
16. Які права та обов’язки голови обласного суду?
17. Який склад та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суду України?
18. Яким органом і судді яких судів обираються; які судді і ким призначаються на посади?
19. Які вимоги висуваються до осіб при зайнятті посади судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим?
20. Які вимоги висуваються до осіб при зайнятті посади судді районного (міського) суду?
21. Які вимоги висуваються до осіб при зайнятті посади судді військового гарнізону?
22. Протягом якого строку дійсні результати складеного кваліфікаційного іспиту на вакантну посаду судді?
23. Через який строк дозволяється складання кваліфікаційного іспиту повторно?
24. Кому і в який строк може бути оскаржене рішення кваліфікаційної комісії?
25. Який строк повноважень суддів військових та загальних судів?
26. У яких випадках і ким припиняються повноваження суддів?
27. Який строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів?
28. Які дисциплінарні стягнення, у яких випадках і ким можуть застосовуватись до суддів?
29. Хто входить до складу кваліфікаційних комісій суддів?
30. За якої умови і за чиєї згоди можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності судді?
31. Який склад та повноваження обласних судів?
32. Що розуміється під поняттями “судова ланка” та “судова інстанція”?
33. Які вимоги висуваються до осіб при обранні на посаду судді Верховного Суду України?
34. Які права та обов’язки заступників Голови Верховного Суду України?
35. Які існують ознаки правосуддя?
36. Які складові входять до системи принципів правосуддя?
37. Які наслідки передбачає принцип презумпції невинності?
38. Чим гарантується принцип державної мови судочинства?
39. Яка система судів загальної юрисдикції?
40. Яке рішення може прийняти суд при розгляді кримінальних справ?
41. Які повноваження має голова суду першої ланки?
42. Які існують принципи розподілу обов’язків між суддями першої ланки?
43. Який склад апарату суду першої ланки?
44. Які завдання ставляться перед судовими вихователями?
45. Який склад апарату судів другої ланки?
46. Хто входить до складу Верховного Суду України?
47. Хто входить до складу військових судів другої ланки?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяПокупка ламината
Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ