2.7. Завдання для перевірки та закріплення знань

2.7. Завдання для перевірки та закріплення знань

99
0


2.7. Завдання для перевірки та закріплення знань

Завдання 1
Які з перерахованих судів входять до системи арбітражних судів України:
— Вищий арбітражний суд;
— арбітражні суди областей;
— міжобласні арбітражні суди;
— арбітражний суд Автономної Республіки Крим;
— міжрайонні арбітражні суди;
— міські (на правах районних) арбітражні суди;
— районні арбітражні суди.

Завдання 2
Хто з перерахованих посадових осіб входить до складу Пленуму Вищого арбітражного суду України:
— Голова Вищого арбітражного суду України;
— заступники Голови Вищого арбітражного суду України;
— арбітри Вищого арбітражного суду України;
— заступники Голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим;
— голови арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя;
— заступники голів арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя;
— по одному арбітру від арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя.

Завдання 3
На яких принципах будують свою діяльність арбітражні суди України:
— законності;
— виборності суддів;
— незалежності;
— змагальності;
— рівності сторін перед законом і арбітражним судом;
— державної мови судочинства;
— арбітрування;
— забезпечення прав на захист;
— гласності;
— здійснення правосуддя тільки судом;
— колегіальності та одноособового розгляду справ;
— участі громадськості в судочинстві;
— обов’язковості виконання рішень, ухвал та постанов арбітражного суду.

Завдання 4
Працюючи арбітром арбітражного суду м. Севастополя, Д. неодноразово хворів і звернувся з заявою, в якій прохав звільнити його з посади арбітра за станом здоров’я.
Арбітру Д. було відмовлено в зв’язку з тим, що на його посаду не було відповідної кандидатури.
1. Чи правомірною є відмова арбітру Д.?
2. У яких випадках і ким може бути звільнений з посади арбітр?

Завдання 5
Знаходячись на посаді арбітра арбітражного суду міста Києва і маючи достатній практичний досвід у розгляді і вирішенні господарських спорів, арбітр К. погодився за винагороду (періодично у вільний від роботи час) надавати юридичну допомогу кооперативу “Темп”, який розташований за межами міста. Він вважав, що така юридична допомога не вплине негативно на виконання основних службових обов’язків.
1. Чи правильно вчинив арбітр К.?
2. Якими видами діяльності заборонено і якими дозволено займатися арбітрам у вільний від роботи час?

Завдання 6
Прибувши до України з Республіки Білорусь на постійне місце проживання, гр. Васьков звернувся з заявою до Київського міського управління юстиції з проханням призначити його на посаду судді арбітражного суду.
До заяви він додав: диплом про закінчення юридичного факультету та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаври з права, витяг з трудової книжки, де значилося, що він протягом 3-х років працював судовим виконавцем районного суду, характеристику, медичну довідку про стан здоров’я та висновки лікарів, що він не хворів ніякими психічними захворюваннями.
Київське міське управління юстиції заяву Васькова залишило без задоволення.
1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
2. Перерахуйте вимоги, що висуваються до осіб, яких призначають на посади арбітрів.
3. Хто і в якому порядку вирішує це питання?

Завдання 7
Розглянувши справу про банкрутство кооперативу “Ахітон”, суддя арбітражного суду м. Севастополя виніс неправомірне рішення.
Перглянувши вказане рішення в порядку нагляду, голова Севастопольського міського арбітражного суду скасував дане рішення і своєю постановою визнав кооператив “Ахітон” банкрутом з причини фінансової неспроможності.
Після цього голова Севастопольського міського арбітражного суду направив до кваліфікаційної комісії подання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за неправомірне рішення.
1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
2. У яких випадках і ким може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності суддя арбітражного суду?

Завдання 8
Працюючи юрисконсультом кооперативу “Сезон”, Петров звернувся до Черкаського обласного суду з позовною заявою про відкриття провадження і стягнення з акціонерного машинобудівного заводу 100 тис.грн. за порушення вимог укладеної між підприємствами угоди та доставку продукції, яка зіпсувалася.
Позовна заява Петрова залишилася нерозглянутою, а у відкритті провадження було відмовлено.
1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
2. До компетенції якого органу належить вирішення цього питання?

Завдання 9
До Вищого арбітражного суду України надійшли матеріали за цивільним позовом об’єднання “Азовсталь” до автомобільного заводу на суму понад 5 млн.грн.
Розглянувши одноособово матеріали, заступник Голови Вищого арбітражного суду виніс ухвалу, якою відмовив у порушенні провадження у справі.
Позивач рішення Вищого арбітражного суду оскаржив у Конституційному Суді України.
1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
2. Чи правильно вчинив заступник Голови Вищого арбітражного суду, розглянувши матеріали одноособово?
3. У яких випадках і хто може оскаржити рішення заступника Голови Вищого арбітражного суду України?

Завдання 10
Суддя арбітражного суду Чернігівської області розглянув справу за позовом орендного підприємства “Слава” до виробничого об’єднання “Сільмаш” про стягнення заборгованості у розмірі 3 млн.грн.
Своїм рішенням суддя позов задовольнив.
Відповідач не погодився з винесеним рішенням і визнав його необґрунтованим та незаконним. Він звернувся з проханням відмінити це рішення до Верховного суду України.
1. Дайте правову оцінку даній ситуації.
2. У яких випадках і в яких органах можна оскаржити рішення судді арбітражного суду?
3. Хто має право перевірити рішення суддів арбітражного суду і як це називається?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяПостельное белье
Следующая статьяАВГУСТИН :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ