ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ

ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ

70
0

ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ
1.Трудові ресурси ,національний склад та рівень життя населення.
2.Міські та сіліські населення.
3.Соціальна інфраструктура.

1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ, НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Роль народонаселення як основи суспільного виробництва полягає у тому, що воно виступає споживачем матеріальних благ. Крім того, це природна основа формування трудових ресурсів.
Основними показниками демографічного потенціалу є наступні:
чисельність населення;
динаміка чисельності населення;
віково-статева структура;
природний приріст населення.
Кількість трудових ресурсів не завжди пропорційна численності населення. Вона визначається віковою структурою населення.
Резервами звільнення трудових ресурсів є:
поліпшення умов праці;
дотримання техніки безпеки;
всебічна охорона здоровя;
ліквідація пільг для передчасного виходу на пенсію.
Збільшення питомоі волі чоловіків сприяє зростання потенціалу, адже межа іх виходу на пенсію на 5 років більша.
Поліпшення якісного складу формує прогресивну структуру трудових ресурсів ( особи віком до 40 років ). Це найважливіший фактор трудозабезпечення галузей економіки.
Трудовий потенціал — це система просторовоі та часовоі орієнтаціі з елементами трудових ресурсів з сукупністю кількісних та якісних показників, зайнятості та робочих місць.
Якість трудового потенціалу визначається за наступними показниками:
якість працездатного населення;
якість трудових ресурсів;
якість сукупного робітника ( робочоі сили ).
У кількісному відношенні трудовий потенціал визначається природним приростом, станом здоровя, міграційною рухливістю, потребами суспільного виробництва у робочій силі, можливостями задоволення потреби працездатного населення у робочих місцях.
В умовах переходу до ринку стають різноманітнішими форми зайнятості населення, зростає кількість малих підприємств.
Безробітні — це громадяни працездатного віку , які не мають заробітку через відсутність роботи, яка ім підходить та зареєстровані у державній службі зайнятості, шукають роботу та здатні приступити до праці.
Державна служба зайнятості займається наступними питаннями:
аналіз ринку праці;
прогнозуваня попиту — пропозиціі на робочу силу;
облік та допомога громадянам з питань працевлаштування;
забезпечення населення відповідною інформацією та консультаційне забезпечення;
професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення;
допомога підприємствам у доборі кадрів;
соціальний захист населення у межах компетенціі.
У 1989 р. чисельність украінців в Украіні становила 37, 4 млн. чол. ( 72, 7 % усього населення, росіян — 11, 4млн. чол. (22,1 % ), євреів — 486 тис. чол. ( 0, 9% ), білорусів — 440 тис. чол. (0,69%), молдаван — 324 тис. чол. ( 0, 6 % ), поляків — 219 тис. чол. ( 0, 4 % ), болгар — 223 тис. чол. ( 0,5 % ). В Украіні проживає понад 100 національностей. Понад 7, 5 млн. украінців проживає у близькому зарубіжжі, 4 млн. — далекому.
Рівень життя характеризується наступними показниками:
фонд споживання у використовуваному національному доході;
реальні доходи населення;
номінальна заробітна плата;
доход селян від громадського господарства;
суспільні фонди споживання;
обсяг роздрібного товарообороту;
розмірами та динамікою споживання продуктів харчування та непродовольчий характер;
розміри та динаміка житлових та комунальних послуг;
розміри та динаміка послуг транспорту, звязку;
умови праці та відпочинку.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяПомощь юристов
Следующая статьяБ. РАССЕЛ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ