ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ЗБІР

142
0

ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ЗБІР
1. Платники податку

2. Об’єкт оподаткування

3. Ставки збору

4. Порядок обчислення збору

5. Пільги

6. Звітність з акцизного збору.


Акцизний збір — це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, який включається до ціни цих товарів (продукції).
Платниками акцизного збору є:
СПД — виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах;
нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством;
СПД, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій;
фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством;
юридичні або фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових агентів.
Об’єктом оподаткування є:
обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), в тому числі з давальницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх оплатою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції), виготовлених з давальницької сировини;
обороти з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;
митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою;
митна вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезених на територію України.
До об’єктів обкладання акцизом не належать: підакцизні товари, що експортуються за межі ТТУ за іноземну валюту; підакцизні товари, що розміщуються в магазинах безмитної торгівлі; зразки підакцизних товарів, що тимчасово ввозяться на ТТУ з метою показу чи демонстрації на час проведення виставок, конкурсів.
До об’єктів обкладання акцизом алкогольних напоїв та тютюнових виробів не належать:
митна вартість ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, власника яких не визначено;
митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через ТТУ транзитом;
митна вартість імпортованої сировини, що ввозяться або використовуються для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Акцизний збір обчислюється:
за ставками у процентах до обороту з продажу (не діють):
товарів, що реалізуються за вільними цінами, — виходячи з їхньої вартості за цими цінами, без урахування акцизного збору, без податку на добавлену вартість;
товарів, що реалізуються за державними фіксованими та регульованими цінами, — виходячи з їхньої вартості за цими цінами без урахування торговельних знижок, а також сум податку на добавлену вартість.
імпортованих товарів — виходячи з митної (закупівельної) вартості, збільшеної на суму ввізного мита, без урахування акцизного збору. При визначенні вказаної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації.
б) у твердих сумах з одиниці реалізованого товару продукції).
Акцизний збір, нарахований у ЄВРО, сплачується у валюті України за обмінним курсом за обмінним курсом НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому проводиться реалізація товару і залишається постійним протягом кварталу.
Механізм розрахунку акцизного збору з імпортованих товарів із використанням процентної ставки.
Якщо ставку акцизу встановлено у відсотках до митної вартості товару, сума акцизу обчислюється:
А) з товарів, що обкладено ввізним митом: А = (В + М) х А /100 %
Б) з товарів, що підлягають обкладенню ввізним митом: А = В х А /100%
де В — митна вартість;
М — сума ввізного мита;
А — ставка акцизного збору.
Механізм розрахунку суми акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товарів
При застосуванні ставки акцизного збору в гривнях: Сума А = А х К (кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру)
При застосуванні ставки акцизу в ЄВРО: Сума А = А х К х Е (курс гривні до євро за станом на перший день відповідного кварталу).
Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу підакцизних товарів (продукції) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше:
дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються, а у разі продажу товарів (продукції) за готівкові кошти — дата їх оприбуткування в касі платника акцизного збору, за відсутності такої — дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, яка обслуговує платника акцизного збору;
або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).
Суми акцизного збору з ввезених на територію України товарів зараховуються до державного бюджету, а з товарів, вироблених в Україні, — до місцевого бюджету за місцем їх виробництва і державного бюджету у співвідношеннях, установлених ВРУ.
Акцизний збір не справляється при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту.
Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію), в обов’язковому порядку при перетинанні кордону їх декларують і подають органам митного контролю декларацію у двох примірниках, один з яких цими органами надсилається до податкових інспекцій за місцезнаходженням суб’єктів підприємницької діяльності, для справляння акцизного збору.
Акцизний збір сплачується до бюджету у строки, визначені відповідним законом:
підприємствами-виробниками, що реалізують алкогольні напої, пиво — на тертій день після здійснення обороту по реалізації;
підприємствами-виробниками, що реалізують тютюнові вироби — щомісяця, до 16 числа, наступного за звітним, виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за минулий місяць;
власниками алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, виготовлених із використанням давальницької сировини, не пізніше дня одержання готової продукції.
Підприємства зобов’язані самостійно сплатити суму податкового зобов’язання протягом 10 днів, наступних за представлення розрахунку.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору, подають до органів податкової служби до 15 числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт про обсяги продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору, а також про обсяги переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб’єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору.
Не обкладається акцизним збором:
вартість легкових автомобілів спеціального призначення і автомобілів інвалідів;
до 2007 року обороти з продажу легкових, вантажних та пасажирських автомобілів, що виготовлені українськими підприємствами в обсягах не менш 100 шт. на рік;
митна вартість сировини, імпортованої для виробництва алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що ввозяться підприємствами виробниками для виготовлення таких товарів, за наявності довідки податкової інспекції.
Не підлягають обкладанню акцизним збором:
товари (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) на суму не більше 200 грн.;
2 літри вина та літр міцних алкогольних напоїв;
200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.
Алкогольні напої та тютюнові вироби звільняються від оподаткування, якщо вони: ввозяться на ТТУ громадянами, які досягли 18 років, переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.
Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш ніж 24 години.
Платники акцизного збору не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок акцизного збору. Розрахунок складається на підставі даних накопичувальних відомостей реалізації підакцизних товарів, в яких окремо за кожним найменуванням товарів на підставі первинних товарно-транспортних документів накопичуються дані про кількість реалізованих товарів, ціни реалізації, вартості за відпускними цінами з урахуванням акцизного збору, про товари, що виготовлені з давальницької сировини, дані про кількість отриманої готової продукції та її вартості.


ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяСепараторы жира
Следующая статьяП. ГОЛЬБАХ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ