ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. 9. Валютні операції на світовому валютному ринку.

66
0


ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

1. Структура сучасної валютної системи: національна, міжнародна (регіональна), світова.
2. Основні елементи національної і світової валютних систем
3. Поняття валюти та її класифікація. Конвертованість валюти.
4. Валютний курс
5. Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ)
6. Еволюція світової валютної системи
7. Валютний ринок і його структура
8. Валютне котирування і валюта котирування
9. Валютні операції на світовому валютному ринку.
10. Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.
11. Валютний ринок України
Глосарій

Структура сучасної валютної системи. Національна, міжнародна(регіональна) та світова валютна система. Основні елементи національної валютної системи. Основні елементи світової валютної системи. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валют. Міжнародна валютна ліквідність. Резервні валюти.
Еволюція світової валютної системи. Система золотого стандарту. Паризька валютна системи. Генуезька валютна ситеми. Бреттон-Вудська валютна системи. Ямайська валютна системи. Європейська валютна система.
Валютний ринок і його структура. Котирування валют. Основні валютні операції. Валютний ринок України.
9. Валютні операції на світовому валютному ринку.
Валютна операція – це операція, пов’язана з переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, вивезенням, переказом та пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінностей.
У вузькому розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської діяльності з купівлею – продажем іноземної валюти.
Як правило, виділяють:
— поточні валютні операції(перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів, переказування процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо);
— валютні операції, пов’язані з рухом капіталу ( прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо).
КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ:
— угоди з негайною поставкою : угоди типу “today”, угоди типу “tomorrow”, угоди типу “spot”;
— строкові угоди: форвардні, ф’ючерсні, опціонні;
— угоди типу “swap”;
— валютний арбітраж: просторовий арбітраж, часовий арбітраж, конверсійний валютний арбітраж;
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМИ БАНКАМИ:
— встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;
— самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками;
— досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародним розрахункам;
— робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків;
— встановлення кореспондентських відношень і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.
ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ
— відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам та нерезидентам), фізичним особам;
— нарахування процентів по залишках на рахунках;
— надання овердрафтів (особливим клієнтам згідно рішення керівництва банку);
— надання виписок по мірі здійснення операції;
— оформлення архіву рахунку за любий проміжок часу;
— виконання операцій по розпорядженню клієнтів відносно коштів на їх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);
— списання сум, передбачених законодавством;
— контроль експортно-імпортних операцій.
НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ
— купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті ;
— інкасо іноземної валюті та платіжних документів в іноземній валюті ;
— випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів ;
— купівля ( оплата ) дорожніх чеків іноземних банків ;
— оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів;
— організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.
ОПЕРАЦІЇ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ТА РОЗМІЩЕННЮ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ
— кредитні операції;
— депозитні операції;
— операції з цінними паперами;
— лізингові операції;
— форфейтингові операції;
— факторингові.
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
— міжнародний банківський переказ;
— передоплата;
— підтверджений безвідзивний акредитив;
— відкритий банківський рахунок;
— консигнація.
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
— трастові операції;
— -консультаційно-інформаційні операції;
— спільна діяльність;
— страхові операції;
— управління грошовими коштами та іншим майном;
— угоди про переуступку права вимоги
— операції з монетарними металами:
§ купівля і продаж ( в тому числі на термін)
§ прийняття в депозити,
§ відповідальне зберігання,
§ використання на умовах застави під виданий кредит монетарних металів або цінних паперів номінал, яких висловлений в монетарних металах.
Валютні операції здійснюються з метою:
Ё Продати іноземну валюту чи, навпаки, придбати необхідну іноземну валюту для проплати імпорту, погашення валютного кредиту і процентів по ньому і т.п.;
Ё Запобігти можливих збитків, пов’язаних з несприятливими змінами курсів валют (операції хеджування)
Ё Отримати спекулятивні прибутки на різниці курсів валют.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяСоздание сайтов
Следующая статьяФ. НИЦШЕ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ