§ 5. Припинення договору оренди

§ 5. Припинення договору оренди

60
0

§ 5. Припинення договору оренди
Стаття 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» містить норму, згідно з якою одностороння відмова від договору оренди не допускається. Разом з тим Законом встановлено вичерпний перелік підстав припинення договору оренди. Такими підставами Закон визнає:
o закінчення строку, на який було укладено договір оренди;
o приватизацію об’єкта оренди орендарем (за участю орендаря). У разі переходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника;
o банкрутство орендаря;
o загибель об’єкта оренди.
Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї зі сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. Так, відповідно до ст. 269 Цивільного кодексу дострокове розірвання договору на вимогу наймодавця шляхом пред’явлення позову до суду, арбітражного суду можливе у випадках, якщо наймач:
— користується майном не відповідно до договору або призначення майна;
— навмисно або з необережності погіршує стан майна;
— не вніс плати протягом трьох місяців з дня закінчення строку платежу;
— не зробить капітального ремонту у випадках, коли за законом або за договором капітальний ремонт є його обов’язком.
Дострокове розірвання договору на вимогу наймача (ст. 270 ЦК) можливе шляхом пред’явлення позову до суду, арбітражного суду:
якщо наймодавець не робить капітального ремонту, що є його обов’язком;
якщо через обставини, за які наймач не відповідає, майно виявиться у стані, непридатному для користування.
Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності» від 11 січня 1993 р. № 5-93 договори найму (оренди) з користувачами будин-
ків і приміщень, що є в державній власності та належать підприємствам, установам і організаціям на праві повного господарського відання або оперативного управління, вважаються розірваними з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розміщення в них центральних державних органів, дипломатичних представництв і консульств іноземних держав.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ