Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?

Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?

69
0


Які немайнові права забезпечують природне існування фізичної особи?
Право на життя і охорону здоров’я означає юридичне забезпечену можливість фізичної особи вимагати до суду припинення будь-яких дій, якщо вони погрожують здоров’ю або життю. При цьому норми цивільного права можуть бути застосовані не лише після того, як шкоду здоров’ю вже заподіяно, а й тоді, коли є небезпека, яка загрожує життю та здоров’ю, що створена внаслідок господарської та іншої діяльності. Тому це має велике попереджувальне значення. Зміст права на життя і охорону здоров’я включає такі правила:
• фізична особа не може бути позбавлена життя. Здоров’я забезпечується власним відповідальним ставленням особи до нього, а також системою діяльності державних та інших організацій, що передбачені Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами;
• медико-біологічні та інші дослідження й експерименти, що є небезпечними для життя, можуть проводитися лише щодо повнолітньої особи і за її згодою;
• забороняється задоволення прохання особи про припинення ЇЇ життя, а стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої особи;
• здоров’я є станом духовного і соціального благополуччя і не пов’язується лише з відсутністю хвороб та фізичних вад;
• штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватися за бажанням жінки. Перелік обставин, що дають право на переривання вагітності після 12 тижнів вагітності за медичним та соціальним показниками, визначається законом;
• повнолітня жінка має право за медичними показниками на штучне запліднення та імплантацію зародка;
• особа, яка звернулася за наданням медичної допомоги» має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій, на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я;
• медична допомога особі, яка досягла 14 років, надається за її згодою;
• повнолітня особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування;
• забороняється надання за місцем праці або навчання інформації про діагноз та методи лікування особи;
• забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи;
• у разі смерті фізичної особи члени її сім’ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду;
• особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката — для захисту своїх прав, а також священнослужителя для відправлення релігійного обряду.
Право на свободу та особисту недоторканність означає юридичне забезпечену можливість фізичної особи без перешкод розпоряджатися собою на власний розсуд і припиняти будь-які протиправні дії, які обмежують особисту свободу, та вимагати до суду припинення дій особи, якщо ці дії обмежують особисту свободу, зокрема свободу переміщення, свободу обирати рід занять та ін.
Право на свободу та особисту недоторканість є одним із найважливіших прав людини. Відповідно до цього права, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, ніж за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановленому законом. Особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню. Шкода, завдана фізичній особі такими діями, підлягають відшкодуванню у повному обсязі. Відшкодуванню підлягає також моральна шкода.
Не допускається фізичне покарання батьками (усиновителями), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних.
Взяття органів (тканин) з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом. Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам.
Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля означає юридичне забезпечену можливість фізичної особи на безпечні, сприятливі умови праці, проживання, навчання, на вільний доступ до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, та вимагати до суду відшкодування заподіяної шкоди й заборони господарської та іншої діяльності, яка завдає шкоди довкіллю.
Кожна особа має право на подання до суду позовів про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок негативного впливу на довкілля діяльності підприємств, установ, організацій та окремих громадян. Діяльність суб’єктів, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Шкода, заподіяна такою діяльністю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі. У відповідних випадках враховуються витрати на лікування й відновлення здоров’я та витрати, пов’язані зі зміною місця проживання, професії, а також не отримані прибутки за час, необхідний для відновлення здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням, та Інші витрати та не одержані прибутки громадян, пов’язані з погіршенням стану довкілля.
Екологічна інформація є відкритою, засекречувати її заборонено.
Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту), а також на належні, безпечні та здорові умови праці, проживання, навчання тощо.
Право на донорство означає юридично забезпечену можливість фізичної особи бути донором крові, її компонентів, а також репродуктивних речовин та інших тканин. Донорство крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів, репродуктивних клітин здійснюється відповідно до закону. Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом. Особа має право дати письмову згоду на донорство тканин та органів на випадок своєї смерті або заборонити його. Члени сім’ї донора мають право знати ім’я фізичної особи реципієнта.
Право на сім’ю означає юридично забезпечену можливість незалежно від віку та стану здоров’я фізичної особи мати сім’ю і заборону бути проти її волі розлученою з сім’єю, крім випадків, передбачених законом. Особа має право на підтримання зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами незалежно від того, де вона перебуває. Ніхто не має право втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Право на опіку або піклування означає юридично забезпечену можливість фізичної особи, що є малолітньою, неповнолітньою, недієздатною або обмеженою у дієздатності, мати опікуна та піклувальника. Дієздатна фізична особа, що є немічною за станом здоров’я, має право на призначення їй помічника, яке здійснюється органами соціального захисту відповідно до закону.
Дітям, яким виповнилося 10 років, надається право вибору опікуна, а особи, яким виповнилося 14 років, за винятком недієздатних, мають право на вибір піклувальника.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ