Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?

Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?

135
0


Що таке особисті немайнові права фізичних осіб?
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини. Отже, особисті немайнові відносини, тобто поза зв’язком з майновими, регулюються цивільним правом у повному обсязі без будь-яких обмежень.
Права і свободи людини, на які держава не може посягати, забезпечують кожній особі можливість бути самостійним суб’єктом суспільного життя.
Особисті немайнові права досить неоднорідні і є предметом регулювання різних галузей права. Так, право на участь у виборах, право бути обраним та деякі інші регулюються конституційним правом.
Але є особлива група особистих немайнових прав, які в переважній більшості виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припинені на підставі правочинів або інших юридичних дій. Вони належать кожній фізичній особі від народження або за законом і не мають економічного змісту. Ці права тісно пов’язані з фізичною особою, і вона не може відмовитися від них, а також не може бути позбавлена цих прав і володіє ними довічно.
Особистим немайновим відносинам притаманні такі ознаки:
• утворюються в духовній сфері життя суспільства і не мають майнового, економічного змісту (хоча можуть бути пов’язані з майновими правами). У так званих чистих особистих немайнових відносинах відсутній безпосередній зв’язок з майновими відносинами;
• мають особистий характер, оскільки складаються з приводу особливої категорії об’єктів — — немайнових благ (життя, здоров’я, особиста недоторканність, ім’я, честь, гідність тощо), які неможливо відокремити від конкретної особи;
• мають абсолютний характер. Носії цих прав є уповноваженою особою, а всі інші стосовно неї і з приводу цих прав є зобов’язаними особами.
Найважливіші особисті немайнові права врегульовано Конституцією України. Зокрема, у ст. 27—33 Основного акта цивільного законодавства визначено права людини на життя, на повагу до її гідності, на свободу та особисту недоторканність та ін. Закріплення в Конституції особистих немайнових прав має велике значення для розвитку законності в Україні. Більш детально особисті немайнові права врегульовано у главах 20—22 Книги другої Цивільного кодексу України. У главі 20 ідеться про загальні положення щодо особистих немайнових прав фізичних осіб, глава 21 закріплює природні права фізичних осіб, а глава 22 визначає права, що забезпечують соціальне буття фізичних осіб. Слід пам’ятати, що перелік особистих немайнових прав, встановлених Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами, не є вичерпним.
Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи на власний розсуд, без втручання інших осіб, визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя.
Особисті немайнові права фізичні особи здійснюють самостійно. В інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей, а також неповнолітніх фізичних осіб, які за віком чи станом здоров’я не можуть здійснювати свої особисті права, їх здійснюють батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники. Обмеження у здійсненні особистих немайнових прав, передбачених Конституцією України, Цивільним кодексом та законами України, можливе лише у випадках, передбачених ними.
Для забезпечення здійснення особистих немайнових прав органи державної влади, органи місцевого самоврядування установи, підприємства, організації, їх працівники, окремі фізичні особи зобов’язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені.
Таким чином, особисте немайнове право — це суб’єктивне право, яке надає управомоченій особі юридична забезпечену можливість вимагати від оточення утримуватися від будь-яких дій, що заважають правильно оцінювати її індивідуальні особливості.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ