10.2. СУБ’ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

10.2. СУБ’ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

142
0

10.2. СУБ’ЄКТИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
Проблема зайнятості населення в умовах становлення і розвитку ринкових відносин є актуальною. Для реалізації політики зайнятості населення і забезпечення громадянам відповідних гарантій, для допомоги безробітним громадянам у пошуках роботи та працевлаштуванні на всій території України створюються біржі праці або служби чи центри зайнятості.
Що стосується біржі праці, то це установа, яка здійснює посередництво між найманими працівниками і підприємцями при укладенні угоди купівлі-продажу робочої сили. Біржа праці виконує посередницькі послуги при працевлаштуванні безробітних, а також осіб, що бажають змінити місце роботи, вивчає попит і пропозицію робочої сили, надає інформацію про спеціалістів, які потрібні на ринку праці. Біржа праці веде облік безробітних і здійснює виплату їм допомоги по безробіттю. Для цього узагальнюється інформація про наявність робочих місць, організовується підготовка спеціалістів тощо.
Діяльність інститутів ринку праці здійснюється в межах державної політики про зайнятість населення і гарантує громадянам країни реалізувати своє право на працю відповідно до Закону України «Про зайнятість населення». Цей Закон визначає правові економічні й організаційні основи зайнятості населення України, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.
Реалізують цю програму і контролюють хід виконання цього законодавства служби зайнятості, створені в їх складі інспекції та комерційні центри, що мають відповідний дозвіл.
Державна служба зайнятості виконує такі функції:
* аналізує і прогнозує попит та пропозицію на робочу силу, інформує населення і державні органи управління про стан ринку праці;
* консультує громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноважені ними органи, які звертаються до неї, про можливість одержання роботи і забезпечення робочою силою, вимоги до професії тощо;
* веде облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
* організовує, за потребою, професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх для навчання, сприяє підприємствам у розвитку та визначенні курсів навчання та підвищення кваліфікації (Закон України «Про зайнятість населення», ст.19).
Фінансування заходів з реалізації державної програми зайнятості здійснюється через Державний фонд сприяння зайнятості населення, який є самостійною фінансовою системою, утворюється на державному та місцевому рівнях і формується за рахунок:
* асигнувань у розмірі не менше 3 % від обсягів державного і місцевого бюджетів;
* обов’язкових внесків підприємств, установ, організацій (які займаються комерційною діяльністю), кооператорів;
* добровільних внесків громадських організацій, громадян, зарубіжних фірм, інших надходжень;
* коштів служби зайнятості за надання платних послуг підприємствам та організаціям.
Розпорядником коштів державного фонду сприяння зайнятості є Державна служба зайнятості.
Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення здійснюється державними адміністраціями, інспекціями служби зайнятості та професійними спілками.
З метою поліпшення державної політики зайнятості, суб’єкти ринку праці повинні займатися вирішенням проблем, пов’язаних з прогнозуванням сукупної робочої сили залежно від попиту і під впливом зміни відносин власності, цін, політики доходів, а також заходів державного регулювання розвитку виробничих галузей та сфери, що обслуговує населення, особливо охорони здоров’я, освіти, науки і наукового обслуговування. Все це разом взяте дозволить інститутам ринку праці оцінити очікувані зміни, спрогнозувати демографічну і міграційну поведінку, економічну активність населення, і тим самим впливати на рівень безробітних.
Питання для самоконтролю:
1. Що означає в широкому і вузькому розумінні ринок праці?
2. В чому сутність біржі праці як елементу інфраструктури ринку?
3. Назвіть основні функції’ державної служби зайнятості.
4. Що є джерелом фінансування виплат по безробіттю?
5. Які перспективи розвитку ринку праці в Україні?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter
Предыдущая статьяДоставка цветов
Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ