Розділ II :: vuzlib.su

Розділ II :: vuzlib.su

39
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Розділ II

.

Розділ II

1. Звільнити від покарання (основного і додаткового)
відповідно до частини другої статті 74 цього Кодексу осіб, засуджених за
Кримінальним кодексом України 1960 року за діяння, відповідальність за які не
передбачена цим Кодексом:

а) осіб, засуджених на підставі частини третьої статті 5
Кримінального кодексу України I960 року;

б) осіб, засуджених за готування до злочину за частиною
першою статті 17 та відповідними статтями Особливої частини Кримінального
кодексу України 1960 року, якщо ці злочини належать до злочинів невеликої
тяжкості;

в) осіб. засуджених за статтями 108 , 110, 1341, 125, 126,
1472;

1473, 149 154, 1552 1553, 1555, 155″, 159, 169, 1763,
1832, 1834,187;

187′, 187°, 189, 1891, 1931, 199, 202, 206 (частина перша),
2081, 208″, 229 , 237 Кримінального кодексу України 1960 року;

г) осіб, засуджених за частиною першою статті 133, статтями
147 (частина перша), 148 , 161 (частина перша), 1874, 1878 , 192 (частина
третя), 196 (частина перша), 199 (частини перша і друга), 2071 , 227 (частина
перша), умовою застосування яких за Кримінальним кодексом України 1960 року
було попереднє накладення на цих осіб адміністративного стягнення;

ґ) осіб, засуджених за злочини, вчинені у віці від 14 до 16
років, передбачені статтями 78 , 97, 98, 106 (частина перша) Кримінального
кодексу України 1960 року;

д) осіб, засуджених за статтею 186 Кримінального кодексу
України 1960 року (за винятком засуджених за заздалегідь не обіцяне
приховування тяжких і особливо тяжких злочинів), а також осіб, зазначених у
частині другій статті 396 цього Кодексу, засуджених за заздалегідь не обіцяне
приховування за статтею 186 Кримінального кодексу України 1960 року;

е) осіб, засуджених на підставі Указу Президії Верховної
Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року «Про відповідальність за
порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та
іншими офіційними документами» і Указу Президії Верховної Ради України від
21 січня 1992 року «Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та
збут підроблених купонів багаторазового використання».

2. Звільнити від покарання:

а) осіб, засуджених вперше до покарання у виді позбавлення
волі за злочини невеликої тяжкості, вчинені у віці до 18 років, відповідно до
вимог частини другої статті 12 та частини другої статті 102 цього Кодексу;

б) військовослужбовців, засуджених до покарання у виді
направлення в дисциплінарний батальйон на строк до шести місяців;

в) осіб, засуджених на підставі частини першої статті 29
Кримінального кодексу України I960 року, які відбувають це покарання не за
місцем роботи, а в інших місцях, але в районі проживання засудженого, а також
осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі на строк до шести
місяців.

3. Закрити всі кримінальні справи щодо осіб, які вчинили
злочини, передбачені Кримінальним кодексом України 1960 року, що перелічені в
пункті 1 цього розділу.

4. Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю
вироків, у разі звільнення Їх від відбування покарання за окремі злочини на
підставі пункту 1 цього розділу продовжують відбувати покарання, призначене
вироком суду за інші злочини, що входять у сукупність, якщо це покарання ними
ще не відбуте. Призначене покарання підлягає зменшенню також у випадках,
передбачених пунктом 5 цього розділу.

5. Знизити відповідно до частини третьої статті 74 цього
Кодексу міри покарання, призначені за Кримінальним кодексом України 1960 року,
якщо вони перевищують санкції відповідних статей цього Кодексу до максимальних
меж покарання, встановлених цим Кодексом. Зменшити відповідно до частини першої
статті 55 цього Кодексу до трьох років строк покарання у виді позбавлення права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, призначеного як додаткове
покарання, Зменшити відповідно до частин другої та третьої статті 100 цього
Кодексу до одного року строк виправних робіт, призначених неповнолітнім, а
також розмір відрахування з їх заробітку до 10 відсотків.

6. Осіб, які відбувають покарання за вироком суду у виді
позбавлення волі на строк до п’яти років в колоніях-поселеннях, вважати такими,
які відбувають покарання у виді обмеження волі, передбачене статтею 61 цього
Кодексу.

7. Особи, позбавлені батьківських прав відповідно до статті
38 Кримінального кодексу України 1960 року, можуть бути поновлені В цих правах
лише в порядку, передбаченому Кодексом про шлюб та сім’ю України. Особи,
засуджені до покарання у виді громадської догани (стаття 33 Кримінального
кодексу України 1960 року), якщо у них до набрання чинності цим Кодексом не
була погашена судимість, вважаються такими, .що не мають судимості.

8. Не приводити у виконання вироки судів в частині
конфіскації майна і стягнення штрафу, якщо до набрання чинності цим Кодексом
конфісковане майно не було вилучене і реалізоване, а штраф не був стягнутий у
разі, якщо за даний злочин цим Кодексом конфіскація майна і накладення штрафу
не передбачені.

: 9. З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо
небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до статті 26
Кримінального кодексу України I960 року. Якщо ці особи продовжують відбувати
призначене Їм покарання, то вироки судів щодо них підлягають зміні в частині
визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінюється
кваліфікація вчинених ними злочинів, а також зменшується покарання відповідно
до частини третьої статті 74 цього Кодексу. Якщо особи, зазначені в першому
реченні цього пункту, відбули призначене Їм покарання, але мають незняту
судимість, то погашення судимості у цих осіб здійснюється за правилами,
передбаченими статтями 89 і 90 цього Кодексу.

10. Переглянути всі справи про злочини осіб, які вчинили
розкрадання державного або колективного майна у .великих чи особ»

ливо великих розмірах, передбачене частиною четвертою статті
81, частиною четвертою статті 82, частиною четвертою статті 84, частиною другою
статті 86, статтею 861 Кримінального кодексу України I960 року, для вирішення
питань про зміну кваліфікації дій цих осіб на відповідні частини і статті цього
Кодексу (статті 185, 186, 187,190, 191).

Міри покарання особам, які засуджені за розкрадання у
великих чи особливо великих розмірах за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 861
Кримінального кодексу України 1960 року і не відбули покарання, привести у
відповідність із покараннями, встановленими санкціями статей 185, 186, 187,
190, 191 цього Кодексу у разі, якщо призначене судом покарання за відповідний
злочин є більш суворим, ніж передбачене цим Кодексом.

11. Правила, встановлені Кримінальним кодексом України 1960
року щодо давності, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання,
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, погашення і зняття судимості,
поширюються на осіб, які вчинили злочини до набрання чинності цим Кодексом, за
винятком випадків, якщо цим Кодексом пом’якшується кримінальна відповідальність
зазначених осіб.

12. У разі призначення більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом за злочин, вчинений до набрання чинності цим Кодексом, суду
слід керуватися вимогами статті 44 Кримінального кодексу України 1960 року.

13. У разі призначення покарання за сукупністю злочинів,
вчинених до набрання чинності цим Кодексом, застосовується стаття 42
Кримінального кодексу України 1960 року. Якщо хоча б один із злочинів, що
входять у сукупність, вчинений після набрання чинності цим Кодексом, то
застосовується стаття 70 або частина друга статті 103 цього Кодексу.

Якщо особа, яка відбуває покарання, вчинить після набрання
чинності цим Кодексом новий злочин, то при призначенні їй покарання за
сукупністю вироків застосовується стаття 71 або частина друга статті 103 цього
Кодексу.

14. При вирішенні питання про звільнення від відбування
покарання з випробуванням осіб, які вчинили злочини після набрання чинності цим
Кодексом, суд застосовує статті 75 — 77 цього Кодексу.

Скоротити відповідно до частини третьої статті 104 цього
Кодексу умовно засудженим неповнолітнім іспитовий строк до двох років, якщо
визначений судом іспитовий строк вище цієї межі.

15. До осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі
Із застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно до статті 46
Кримінального кодексу України I960 року, застосовується стаття 78 цього
Кодексу.

16. У разі звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання осіб, які вчинили злочин до набрання чинності цим Кодексом, внаслідок
зміни обстановки і втрати суспільної небезпечності діянням або особою, яка його
вчинила, слід керуватися частиною першою або частиною другою статті 50
Кримінального’кодексу України 1960 року.

17. Вчинення особою злочину до набрання чинності цим
Кодексом, а також наявність у такої особи не погашеної і не знятої у
встановленому законом порядку судимості враховується при кваліфікації вчиненого
нею нового злочину, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

18. При вирішенні питання про віднесення злочинів,
передбачених Кримінальним кодексом України 1960 року, які були вчинені до
набрання чинності цим Кодексом, до злочинів невеликої тяжкості, середньої
тяжкості, тяжких або особливо тяжких слід керуватися статтею 12 цього Кодексу,
якщо це пом’якшує кримінальну відповідальність осіб, які вчинили злочини до
набрання чинності цим Кодексом. В інших випадках необхідно застосовувати
відповідні положення Кримінального кодексу України 1960 року.

19. Перегляд справ щодо осіб, які були засуджені на підставі
Кримінального кодексу України 1960 року, а також закриття справ щодо осіб, які
вчинили злочини до набрання чинності цим .Кодексом і справи стосовно яких
перебувають у провадженні судів, органів досудового слідства чи дізнання,
здійснюються судом.

20. Органи, які виконують вироки судів, зобов’язані надавати
судам необхідні матеріали щодо осіб, які відбувають покарання.

21. Питання, передбачені в пунктах 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15
цього -розділу, розглядаються судом за поданням адміністрації місця виконання
покарання або прокурора у відкритому судовому засіданні з участю прокурора і
представника адміністрації місця виконання покарання у випадках, якщо справа
розглядається за її поданням.. Ухвала суду з» цих питань не підлягає
оскарженню, але може бути опротестована в порядку судового нагляду на загальних
підставах.

Президент України

м. Київ

5 квітня 2001 року

№2341-111

Л. КУЧМА

ПЕРЕЛІК майна, що не підлягає конфіскації за судовим
вироком:

1. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що
належать засудженому на правах особистої власності чи є його часткою у спільній
власності, необхідні для засудженого та осіб, які перебувають на його
утриманні:

1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській
місцевості, якщо засуджений та його сім’я постійно в ньому проживають.

2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні
засудженому і особам, які перебувають на його утриманні;

а) одяг — на кожну особу; одне літнє або осіннє пальто, одне
зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок — два . зимових
плаття), один літній костюм (для жінок — два літніх плаття), головні убори по одному
на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки і одна тепла хустка
(або шаль);

б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари
гумової і пари валянок на кожну особу;

в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;

г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки,
ковдра);

і два особистих рушники на кожну особу;

д) необхідний кухонний посуд; :

е) меблі — по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на
кожну особу, один стіл, одна шафа і одна скриня на сім’ю;

ж) всі дитячі речі.

3. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання
засудженому, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, —
на три місяці, а для осіб, які займаються сільським. господарством, — до нового
врожаю.

4. Паливо, потрібне засудженому, членам його сім’ї та
особам, які перебувають на його утриманні, для готування їжі та обігрівання
приміщення на протязі шести місяців.

5. Одна корова, а при відсутності корови — одна телиця; коли
немає ні корови, ні телиці — одна коза, вівця чи свиня — у осіб, які займаються
сільським господарством.

6. Корм для худоби, яка не підлягає конфіскації, — в
кількості, потрібній до вигону худоби на пасовище або до збору нових кормів.

7. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього і
весняного), та незнятий урожай — у осіб, які займаються сільським
господарством.

8. Сільськогосподарський інвентар — у осіб, ‘які займаються

сільським господарством.

9. Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також
потрібні для особистих професійних занять засудженого інструменти, приладдя і
книги, за винятком випадків, коли.суд.позбавив засудженого права займатися
даною діяльністю. 10. Пайові внески до кооперативних організацій, (крім
дачно-будівних кооперативів) та колгоспів.

Примітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть
бути конфісковані в разі, коли спорудження будинку ще не

закінчено.

II. В разі конфіскації частки засудженого в спільному
майні колгоспного двору чи господарства громадян, які займаються індивідуальною
трудовою діяльністю в сільському господарстві, розмір його частки визначається
після виключення з цього майна того, що не підлягає конфіскації.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяРемонт ноутбуков
  Следующая статьяФОМА АКВИНСКИЙ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ