Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів :: vuzlib.su

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів :: vuzlib.su

82
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних
предметів

.

Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
порнографічних предметів

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів
порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення,
перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або Їх збут чи
розповсюдження, а також примушування до участі в їх створенні —

караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі па строк д& трьох років, з конфіскацією порнографічних
предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

2. Ті самі дії, вчинені щодо кінота відеопродукціі,
комп’ютерних програм порнографічного характеру, а також збут неповнолітнім чи
розповсюдження серед них творів,

зображень або інших предметів порнографічного характеру,-

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або
позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кінота
відеопродукції, засобів н виготовлення і демонстрування.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також
примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кінота

відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного ‘
характеру,-

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кінота
відеопродукції, комп’ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і
демонстрування.

1. Об’єкт злочину — моральні засади суспільства в частині
розповсюдження інформації про статеве життя.

2Предметом аналізованого злочину е твори, предмети або інші
зображення порнографічного характеру, які у назві ст. 301 скорочено визначені
як порнографічні предмети.

Порнографічними предметами є предмети, які: а) становлять
матеріальний предмет — річ (книги, фільми, фотопродукція, картини, скульптурні
зображення тощо); б) у грубо натуралістичній, вульгарній формі зображають
статеве життя людей — статеві органи, сексуальні відносини. Форма зображення
цієї сфери життя людей є неприйнятною з погляду суспільної моралі,
загальновизнаних правил сором’язливості, прихованості відповідних стосунків від
сторонніх осіб; в) призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб,
провокування їх статевої агресії. Тому предметом злочину, передбаченого ст.
301, є лише твори, інші предмети, призначені для збуту чи розповсюдження, а не
для власного користування; г) не мають Іншого призначення — мистецького,
наукового, просвітницького тощо. Тому не можуть визнаватися предметом даного
злочину відповідні ілюстрації в медичній чи юридичній літературі тощо; д)
іншими особами (яким вони демонструються чи мають демонструватися) сприймаються
саме як порнографічні і збуджують статеву пристрасть

З. Об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона,
кваліфікований та особливо кваліфікований види злочину, передбаченого ст. 301,
у цілому збігаються з відповідними ознаками посягання. предметом якого е твори,
що пропагують культ насильства і жорстокості (див. коментар до ст. 300).

Кінота відеопродукція, комп’ютерні програми порнографічного
характеру е різновидом предмета аналізованого злочину, за наявності Якого дії з
ними оцінюються як кваліфікований вид злочину (ч. 2 ст. 301). Це кіноплівки,
відеоплівки, комп’ютерні дискети та цифрові носії інформації, на яких містяться
фільми чи їхні окремі фрагменти відповідного змісту і призначення, або ж
порнографічні відеоігри.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ