Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту...

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби :: vuzlib.su

82
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на
виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби

.

Стаття 132. Розголошення відомостей про проведення медичного
огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби

Розголошення службовою особою лікувального закладу,
допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним
працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром
набутого імунодефіциту (СНІД) та його результатів, що стали їм відомі У зв’язку
з виконанням службових або професійних обов’язків, —

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока
годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на
строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства,
які постійно проживають або на законних підставах тимчасово перебувають на
території України, мають право на; 1) медичний огляд з метою виявлення
зараження вірусом імунодефіциту людини;

2) одержання офіційного висновку про результати такого
медичного огляду та кваліфікованих рекомендацій щодо запобігання розповсюдженню
ВІЛ-інфекції. Медичний огляд провадиться добровільно і, за бажанням особи, —
анонімно. Облік, реєстрація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян та
медичний нагляд за ними повинні здійснюватись з дотриманням принципів
конфіденційності та поваги до особистих прав і свобод людини, визначених
законами та міжнародними договорами України.

2. Об’єктом злочину є встановлений порядок надання
інформації про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, права і свободи
громадян.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у розголошенні
відомостей про: 1) проведення медичного огляду особи на виявлення зараження ВІЛ
чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя
людини або захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД); 2) його
результати.

Відомості про результати медичного огляду, наявність чи
відсутність ВІЛ-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд, є конфіденційними
та становлять лікарську таємницю. Передача таких відомостей дозволяється тільки
особі, якої вони стосуються, а у випадках, передбачених законом, також законним
представникам цієї особи, закладам охорони здоров’я, органам прокуратури,
слідства, дізнання та суду. Порядок оформлення та збереження відповідної
медичної документації встановлюється МОЗ. Облік ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД осіб ведеться обласними (міськими) санітарно-епідеміологічними станціями і
обласними (міськими) центрами профілактики СНІДу.

Розголошення відомостей означає, що особа, яка зобов’язана
зберігати відповідну інформацію в таємниці, незаконно ознайомлює з нею
сторонніх осіб або своєю поведінкою створює умови, які надають стороннім особам
можливість ознайомитись з відповідними відомостями.

Способи розголошення відомостей можуть бути різними і на
кваліфікацію вчиненого за ст. 132 не впливають: повідомлення у розмовах,
наукових статтях, виступах, лекціях, засобах масової інформації, надання
сторонній особі документів, що містять відповідні відомості, або недбале
зберігання чи втрата таких документів тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту, коли відповідні
відомості стали відомі особі, яка не повинна була їх знати.

4. Суб’єкт злочину спеціальний. Це: 1) службова особа
лікувального закладу; 2) допоміжний працівник такого закладу, який самочинно
здобув інформацію; 3) медичний працівник.

До лікувальних належать заклади, в яких особам надається
лікувально-профілактична допомога, — поліклініки, лікарні, диспансepи, клініки
науково-дослідних інститутів, інші акредитовані заклади охорони здоров’я. Під
службовими особами лікувальних за-

кладів слід розуміти працівників вказаних закладів, які
здійснюють функції організації та управління в сфері охорони здоров’я
(генеральні директори, директори, головні лікарі, їхні заступники, керівники
структурних підрозділів — завідуючі відділеннями, начальники відділів тощо).
Про поняття медичний працівник див. коментар до ст. ст. 139 і 140.

Суб’єктами цього злочину можуть бути, зокрема, працівники
центрів профілактики СНІДу, санепідемстанцій та інших закладів охорони
здоров’я, яким повідомляються відомості про позитивні результаті медичних
оглядів на Віл-інфекцію, медичні працівники, які працюють у слідчих ізоляторах
та виправно-трудових установах Державного департаменту з питань виконання
покарань.

Якщо відомості про проведення медичного огляду на виявлення
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби розголошені особою, яка не зазначена в диспозиції ст. 132 (скажімо,
суддею, працівником прокуратури тощо), вона за наявності підстав може бути
притягнута до відповідальності за ст. 145.

6. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом або
необережністю.

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром
набутого імунодефіциту (СНІДІ та соціальний захист населення» в редакції
від 3 березня 1998 p.

Правила медичного огляду з метою виявлення ВІЛ-інфещії,
обліку ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та медичного нагляду за ними,
Затверджені постановою KM №2026 від 18 грудня 1998р.

Інструкція щодо заповнення Звіту про ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД (форма № 1 СНІД, квартальна). Затверджена наказом Мінстату
України № 340 від 18 листопада 1996р.

Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які
утримуються в слідчих ізоляторах та виправно -трудових установах Державного
департаменту України з питань виконання покарань. Порядок забезпечення
конфіденційності Інформації про ВІЛ-інфікованих. Затверджені наказом ДДПВП та
МОЗ № 3/6 від 18 січня 2000 p.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ