Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які...

Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років :: vuzlib.su

97
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

.

Стаття 79. Звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років

1. У разі призначення покараний у виді обмеження волі або
позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи
років, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі
і особливо тяжкі злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як
основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у
межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у
зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного віку.

2. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком

до семи років, суд може покласти на засуджену обов’язки,
передбачені у статті 76 цього Кодексу.

3. Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами
кримінально-виконавчої системи.

4. Після закінчення іспитового строку суд, залежно від
поведінки засудженої, звільняє Її від покарання або направляє для відбування
покарання, призначеного вироком.

5. У разі, коли звільнена від відбування покарання з
випробуванням жінка відмовилася від дитини, передала Її в дитячий будинок, зникла
з місця проживання, ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, не виконує
покладених на неї судом обов’язків або систематично вчинює правопорушення, що
потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про ЇЇ небажання стати на
шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для
відбування покарання згідно з вироком суду.

6. Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий
злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і
72 цього Кодексу.

1. Передбачене ст. 79 звільнення від відбування покарання з
випробуванням є проявом гуманізму до засудженої, її дитини, батька цієї дитини
та їхніх близьких родичів. Відповідно до ч, 1 ст. 79 таке звільнення від
покарання допускається тільки: 1) щодо вагітних жінок або жінок, які мають
дітей віком до семи років; 2) при призначенні їм покарання у виді обмеження
волі, а також при призначенні покарання у виді позбавлення волі, крім
позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Отже, вказане звільнення від відбування покарання не може
бути застосоване щодо: а) жінок, які не е вагітними, не мають дітей, у т.ч.
позбавлені відповідно до закону батьківських прав, або мають дітей віком понад
сім років; б) засуджених до таких видів основних покарань, як штраф,
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю,
громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців,
довічне позбавлення волі; в) засуджених до позбавлення волі на строк більше
п’яти за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Жінки, засуджені до позбавлення волі на строк більше п’яти
за злочини, які не є тяжкими чи особливо тяжкими (це може статися у разі
призначення Їм покарання за сукупністю злочинів або сукупністю вироків шляхом
повного чи часткового складання призначених покарань відповідно до ст. ст. 70 —
72), можуть бути звільнені від покарання на підставі ст. 79.

Закон прямо не передбачає інших обмежень, крім зазначених
вище, за наявності яких суд не може застосовувати звільнення від відбування
покарання з випробуванням до вказаних категорій жінок. Але застосування цього
виду звільнення від покарання є правом, а не обов’язком суду. Тому, вирішуючи
питання про можливість його застосування, суд бере до уваги такі обставини, як
зловживання засудженою алкогольними напоями, вживання наркотичних засобів або
психотропних речовин, наявність захворювання, що становить небезпеку для
здоров’я дитини та інших

людей, можливість забезпечити належні умови для виховання
дитини тощо.

На відміну від загального виду звільнення від відбування
покарання з випробуванням (ст, ст. 75-78), суд, застосовуючи розглядуваний вид
звільнення від відбування покарання з випробуванням, може звільнити засуджених
жінок від відбування як основного, так і додаткового покарання.

2. Тривалість іспитового строку визначається межами строку,
на який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв’язку з
вагітністю, пологами і до досягнення дитиною семирічного віку. Відповідно до
закону жінкам у зв’язку з вагітністю і пологами надається відпустка тривалістю
70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження
двох і більше дітей — 70) днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4
категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, така
відпустка надається тривалістю 180 днів (90 — до пологів і 90 — після пологів).

Мінімальної межі іспитового строку законом не встановлено.
Тому видається, що закон не виключає можливості застосування звільнення від
відбування покарання з випробуванням як до жінок, які мають дітей віком,
наприклад, шість з половиною років (з шестимісячною тривалістю іспитового
строку), так і до вагітних жінок (з максимальною тривалістю іспитового строку
до семи років і 90 днів).

3. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням суд покладає на засуджену один або декілька обов’язків, які
передбачені ч. 1 ст. 76 (про Їх зміст див. коментар до ст. 76).

4. Застосування до засудженої звільнення від відбування
покарання з випробуванням закон пов’язує із здійсненням контролю за ЇЇ
поведінкою з боку органів виконання покарань за місцем проживання засудженої.
Контроль полягає у постійній перевірці’ дотримання засудженою умов, за яких
випробування має вважатися успішним (ч, 3 ст. 79). В разі порушення нею цих
умов відповідний орган кримінально-виконавчої системи вносить подання до суду
про направлення засудженої для відбування покарання згідно з вироком суду (ч. 5
ст. 79}.

5. Випробування буде вважатися успішним (ч. ч. 1, 2, 5 і 6
ст. 79) за умови, якщо засуджена: 1) не вчинила нового злочину протягом
визначеного судом іспитового строку; 2) виконала протягом цього ж строку
покладені на неї судом обов’язки; 3) не вчиняла систематично правопорушень, що
потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на
шлях виправлення (про поняття таких правопорушень див. коментар до ст. 78); 4)
не вчинила інші дії, передбачені ч. 5 ст. 79, а саме: а) не відмовилася від
дитини; б) не передала дитину в дитячий будинок; в) не зникла з місця проживання;
г) не ухилялася від виховання дитини і догляду за нею.

Дотримання зазначених умов протягом усього іспитового строку
свідчить про те, що засуджена цілком довела своє виправлення і підлягає
звільненню від покарання, (ч. 4 ст. 79), що також тягне за собою визнання її
такою, що не має судимості (п. 1 ст. 89).

Недотримання хоча б однієї із вказаних умов зобов’язує суд
направити засуджену ,аля відбування покарання, призначеного вироком (ч. 4 ст.
79).

7. У разі вчинення засудженою протягом іспитового строку нового
злочину суд призначає покарання за сукупністю вироків за правилами, визначеними
у ст. ст. 71 і 72 (ч. 6 ст. 79). Детальніше про це див. коментар до ст. 78.

КЗП (ст. 179).

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р.
(ст. 30).

Закон України » Про охорону дитинства» від 26
квітня 2001 р.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ