Стаття 76. Обов`язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з...

Стаття 76. Обов`язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням :: vuzlib.su

84
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 76. Обов`язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування
покарання з випробуванням

.

Стаття 76. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену
від відбування покарання з випробуванням

1. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов’язки;

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у
потерпілого;

2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без
дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

3) повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про
зміну місця проживання, роботи або навчання;

4) періодично з’являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи;

5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або
захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.

2. Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється
органами виконання покарань за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених
військовослужбовців — командирами військових частин.

1. У разі звільнення від відбування покарання з
випробуванням суд покладає на засудженого один або декілька обов’язків, які
передбачені ч. 1 ст. 76. Перелік зазначених обов’язків є вичерпним, і суд на
власний розсуд не може покладати на особу, до якої застосовано звільнення від
відбування покарання з випробуванням, інших обов’язків, а також скасовувати
повністю або частково чи доповнювати раніше покладені на засудженого обов’язки.
Виконання вказаних обов’язків обмежується іспитовим строком, встановленим
судом.

Про поняття потерпілого див. коментар до ст. 46, а про
поняття захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших людей,-
коментар до ст. 96. Види органів кримінально-виконавчої системи, а також
порядок з’явлення засудженого для реєстрації до них, отримання дозволу на виїзд
за межі України і повідомлення про зміну місця проживання, роботи або навчання
визначені ВТК,

Відповідно до п. п. 2, 3 і 4 ч, 1 ст. 76 засуджений мас
право без дозволу відповідного органу кримінальне виконавчої системи виїжджати
за межі України лише у разі, якщо це не порушує його обов’язків повідомляти про
зміну місця проживання, роботи або навчання і періодично з’являтися для
реєстрації в цей орган.

2. Застосування до засудженого звільнення від відбування
покарання з випробуванням КК пов’язує із здійсненням контролю за поведінкою
таких засуджених з метою встановлення факту його виправлення. Зміст контролю
полягає у встановленні того, чи належно засуджений виконує покладені на нього
обов’язки і чи не вчинив

він правопорушень.

Суб’єктами такого контролю є: органи виконання покарань за
місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців —
командири військових частин (у ст. 76 до командирів військових частин слід
відносити також і начальників військових установ, в яких проходять службу
засуджені військовослужбовці).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВычет по платежке
  Следующая статьяН. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ