Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням :: vuzlib.su

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням :: vuzlib.su

69
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням

.

Стаття 75. Звільнення від відбування покарання з
випробуванням

1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних
робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також
позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину,
особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість
виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про
звільнення від відбування покарання з випробуванням.

2. У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від
відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом
іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього
обов’язки.

3. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від
одного року до трьох років.

1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
полягає у звільненні засудженого від основного покарання за умови, що він
протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і
виконає покладені на нього обов’язки.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням
допускається тільки: 1) при призначенні покарання у виді виправних робіт,
службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також
позбавлення волі на строк п’ять років чи менше; 2) з урахуванням тяжкості
злочину, особи винного та інших обставин справи.

Отже, цей вид звільнення від відбування покарання не може
бути застосований, якщо; а) особі призначено основне покарання у виді штрафу,
громадських робіт, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні для
військовослужбовців, позбавлення волі на строк більше п’яти років; б) у суду з
урахуванням обставин справи не виникло переконання в тому, що для виправлення
особи немає необхідності в реальному виконанні покарання.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо
неповнолітнього може бути застосоване лише у разі засудження його до
позбавлення волі на строк п’ять років чи менше (ч. 2 ст. 104).

Крім тяжкості вчиненого злочину, про особу винного можуть
свідчити її вік, стан здоров’я, поведінка до вчинення злочину в побуті, за
місцем роботи чи навчання, визнання її учасником війни, наявність у неї
нагород, наявність судимості, адміністративних стягнень тощо. До інших
обставин, які враховуються судом при застосуванні звільнення від відбування
покарання з випробуванням, належать: сімейне становище винного, наявність на
його утриманні інших осіб, тяжкі захворювання членів сім’ї, громадянство і
місце проживання винного тощо. Про врахування тяжкості злочину, особи винного
та інших обставин справи див. також коментар до ст. 65.

2, Умовами, за яких випробування буде вважатися успішним (ч.
2 ст. 75, ч. 2 ст. 78) є: 1) невчинення засудженим нового злочину протягом
визначеного, судом іспитового строку; 2) виконання протягом цього ж строку
покладених на нього обов’язків (про Їх зміст див. ст, 76 та коментар до неї);
3) невчинення засудженим систематично правопорушень, що потягли за собою
адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях
виправлення (про поняття таких правопорушень див. коментар до ст. 78).
Дотримання зазначених умов свідчить про те, що засуджений довів своє
виправлення.

Згідно зі ст. 77 у разі звільнення засудженого від
відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання
у виді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю. Оскільки ухилення засудженого від цих покарань тягне
відповідальність за ч. 1 ст. 389, то в разі такого ухилення протягом іспитового
строку суд призначає винному покарання за правилами, передбаченими ст. ст. 71 і
72, і направляє засудженого для відбування покарання.

Вчинення засудженим протягом іспитового строку
дисциплінарних правопорушень, а також адміністративних правопорушень, які не
були систематичними, та/або не потягли за собою адміністративні стягнення,
та/або не свідчать про небажання засудженого стати на шлях виправлення, за
змістом ст. ст. 75, 76 і 78 не береться судом до уваги при визнанні
випробування успішним.

3. Ч. З ст. 75 визначає тривалість іспитового строку,
протягом якого засуджена особа повинна довести своє виправлення, — від одного
до трьох років. Цей строк законом не диференціюється залежно від виду і міри
призначеного покарання. Проте суд при встановленні тривалості іспитового строку
на свій розсуд може враховувати тяжкість злочину, особу винного, вид і міру
покарання та інші обставини.

При звільненні від відбування покарання з випробуванням
неповнолітнього іспитовий строк встановлюється тривалістю від одного до двох
років (ч. З ст. 104).

КПК (ст. ст. 408-2, 445-446)

Постанова ПВС № 3 від 4 червня 1993 р «Про виконання
судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з
питань розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» (п. 14)

Постанова ПВС № 22 від 22 грудня 1995р. «Про практику
призначення судами кримінального покарання» (п. 2)

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяТуризм сегодня
  Следующая статьяПередмова

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ