Стаття 39. Крайня необхідність. :: vuzlib.su

Стаття 39. Крайня необхідність. :: vuzlib.su

110
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 39. Крайня необхідність.

.

Стаття 39. Крайня необхідність.

1. Не е злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним
інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що
безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або
інших

осіб, а також суспільним Інтересам чи Інтересам держави,
якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і
якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне
заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною,
ніж відвернена шкода.

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за
перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного
хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити
відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.

1. Крайня необхідність є обставиною, за наявності якої особа
може заподіяти шкоду правоохоронюваним інтересам третіх осіб (непричетних до
ситуації, що склалась) з метою відвернення небезпеки, яка загрожує особі, її
правам чи правам інших громадян, а також суспільним інтересам чи інтересам держави,
і не підлягає за це кримінальній відповідальності.

2. Крайня необхідність є правомірною за сукупності
визначених у ст. 39 умов:

1) існує небезпека переліченим у цій статті об’єктам, яка
виникла внаслідок дії стихійних сил, механізмів, тварин, а у деяких випадках —
дій інших людей. Не буде стану крайньої необхідності, якщо небезпечна ситуація
є наслідком поведінки особи, що опинилась у цій ситуації. Якщо небезпеку
становить суспільне небезпечне посягання іншої особи, то дії, вчинені для
відвернення такої небезпеки, оцінюються за правилами необхідної оборони (ст.
36). Проте у випадках, коли небезпечна ситуація є наслідком раніше вчиненого
суспільне небезпечного діяння, правомірність дій, вчинених для її відвернення,
має визначатись за правилами крайньої необхідності;

2) небезпека є наявною, тобто такою, що безпосередньо
загрожує завданням шкоди зазначеним об’єктам або вже її завдає;

3) небезпека є дійсною, тобто існує реально, а не в уяві
особи. Проте у випадку, коли особа на могла, виходячи з обставин справи,
усвідомлювати відсутність небезпеки, вчинене нею розцінюється як вчинене в
стані крайньої необхідності. Якщо особа не усвідомлювала, але могла усвідомити
відсутність небезпеки, вона підлягає кримінальній відповідальності;

4) небезпека у даній обстановці не може бути відвернена чи
усунута іншим шляхом, окрім заподіяння шкоди;

5) при усуненні небезпеки не допущене перевищення меж
крайньої необхідності.

3. У разі заподіяння особою шкоди за відсутності стану
крайньої необхідності, зокрема, в умовах, коли особа мала змогу уникнути
небезпеки без заподіяння шкоди, вона підлягає кримінальній відповідальності за
вчинене на загальних підставах.

4. Ч. 2 ст. 39 містить поняття перевищення меж крайньої
необхідності, раніше невідоме вітчизняному кримінальному законодавству.

Конкретний випадок може вважатись перевищенням меж крайньої
необхідності, якщо: а) у ситуації, в якій було заподіяно шкоду,

наявні ознаки стану крайньої необхідності; б) заподіяна
шкода є більш значною, ніж та, яку особі, що діяла у стані крайньої необхідності,
вдалось відвернути; в) шкоду заподіяно внаслідок умисних дій особи; г) шкоду
заподіяно правоохоронюваним інтересам.

Особа, яка допустила перевищення меж крайньої необхідності,
за відсутності обставин, передбачених ч. З ст. 39, підлягає кримінальній
відповідальності за вчинені дії. Такі дії оцінюються з урахуванням пом’якшуючої
покарання обставини, передбаченої п. 8 ч. 1 ст. 66.

4. Ч. З ст. 39 передбачає ситуації, коли перевищення меж
крайньої необхідності не вважається злочином і не має своїм наслідком
кримінальну відповідальність особи. Під дію цієї норми підпадають випадки, коли
небезпека, що загрожувала особі, яка опинилась у стані крайньої необхідності,
викликала у неї сильне душевне хвилювання і це позбавило особу можливості
правильно оцінити співвідношення шкоди, яка могла виникнути внаслідок
небезпеки, і шкоди, яка згодом реально була завдана внаслідок дій цієї особи.
Про поняття сильне душевне хвилювання див. коментар до ст. ст. 66 і 116.

5. Крайня необхідність не звільняє особу від цивільно-правової
відповідальності за заподіяну шкоду, проте закон надає широкі можливості суду
для врахування цієї обставини при вирішенні конкретної справи про відшкодування
шкоди.

ЦК (ст. 445).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАвтоинструктор
  Следующая статьяС. СОЛОВЬЕВ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ