Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації ::...

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи і злочинної організації :: vuzlib.su

103
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників
організованої групи і злочинної організації

.

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та
учасників організованої групи і злочинної організації

1. Організатор організованої групи чи злочинної організації
підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою
групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.

2. Інші учасники організованої групи чи злочинної
організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці
або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у
злочині кожен із них.

1. Правила кваліфікації діянь учасників організованої групи
чи злочинної організації залежать від виду співучасника — є він організатором
чи іншим учасником таких об’єднань.

2. Відповідно до закону (ч. 1 ст. 30) організатор
організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідаль-

ність за всі злочини, вчинені організованою групою чи
злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом. Такими, що вчинені
організованою групою або злочинною організацією, слід визнавати злочини,
вчинення яких здійснювалось усіма чи частиною членів таких об’єднань або хоча б
одним із них.

Об’єктивним критерієм інкримінування організатору злочинів,
вчинених членами вказаних групи або організації, виступає те, що ці злочини є
зрештою наслідком і його діяльності щодо організації цих злочинних об’єднань,
керівництва ними чи забезпечення їхньої злочинної діяльності.

Суб’єктивним критерієм інкримінування є усвідомлення
організатором злочинного характеру діяльності членів таких об’єднань і бажання
чи свідоме допущення того, щоб така діяльність ними була здійснена. Тобто
стосовно вчинюваних членами вказаних груп та організацій злочинів умисел
організатора може бути прямим або непрямим. Важливо, щоб при цьому був
відсутній ексцес виконавця, при якому вчинене ним виходить за рамки умислу
організатора групи чи організації.

3. На відміну від організатора інші учасники організованої
групи чи злочинної організації не несуть відповідальності за всі злочини,
вчинені такими об’єднаннями, навіть за умови, що вони усвідомлювали факт їх
вчинення. Вони підлягають відповідальності лише за злочини, у підготовці або
вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у
злочині кожен з них. У цьому виявляється принцип індивідуальної
відповідальності.

4. Діяння організатора, а також інших учасників організованої
групи у випадках, коли така група передбачена в законі як ознака конкретного
злочину, слід кваліфікувати за відповідною статтею (частиною статті) Особливої
частини КК без посилання на ст. 27. За таких обставин ці особи визнаються
виконавцями відповідного злочину. За таким правилом правова оцінка вчиненого
організатором та іншими учасниками здійснюється і тоді, коли організація,
керування організованою групою чи злочинною організацією, участь у них або у
вчинюваних ними злочинах утворює самостійний склад злочину, у т. ч.
кваліфікований (див. ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 4 ст. 258, ч. ч.
1-5 ст. 260, ч. 4 ст. 303, ст. 392).

5. Створення організованої групи у випадках, не передбачених
статтями Особливої частини КК, тягне кримінальну відповідальність за готування
до тих злочинів, для вчинення яких вона була створена.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВысотные работы
  Следующая статьяД. ЮМ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ