Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами...

Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України :: vuzlib.su

88
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів,
вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України

.

Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність
щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами
України

Іноземці або особи без громадянства, що не проживають
постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні
відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними
договорами або

якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом особливо

тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або

інтересів України.

1. Іноземцем визнається особа, яка не належить до
громадянства України і є громадянином (чи підданим) іншої держави чи держав.
Іноземцем треба визнавати і колишнього громадянина України, громадянство якого
було припинено внаслідок виходу з громадянства України, втрати громадянства
України або за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами
України.

Особою без громадянства, що не проживає постійно в Україні,
є особа, яку жодна із держав не вважає своїм громадянином і яка при цьому
перебуває на території України тимчасово, без отримання посвідки на постійне
проживання (транзитом, як турист, з метою тимчасового працевлаштування тощо),
або взагалі ніколи не перебувала в Україні.

2. Згідно з реальным принципом дії закону про кримінальну
відповідальність, встановленим у ст. 8, вказані особи, які вчинили злочини,
передбачені КК України, за її межами, підлягають в Україні відповідальності за
КК України лише у випадках, коли: 1) це прямо передбачено міжнародними
договорами; 2) вчинені ними злочини є особливо тяжкими і спрямованими проти
прав і свобод громадян України або проти інтересів України.

3. Під випадками, передбаченими міжнародними договорами,
розуміється те, що: а) вчинені злочини належать до міжнародних злочинів або
злочинів міжнародного характеру; б) відповідно до міжнародних договорів України
іноземець або особа без громадянства, яка не проживає постійно в Україні, котрі
вчинили вказані злочини, не користуються імунітетом від кримінальної
відповідальності і можуть бути видані Україні.

Міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру є
злочини, щодо яких міжнародними договорами, учасницею яких є Україна,
передбачена універсальна (тобто така, що не залежить від місця вчинення злочину
і громадянства винної особи) юрисдикція. До них можна віднести геноцид,
торгівлю людьми, деякі злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних
засобів і психотропних речовин, захоплення заручників, угон повітряних суден,
піратство, фальшивомонетництво, злочини проти осіб, які користуються
міжнародним захистом, тощо.

Про перелік осіб, які користуються імунітетом від
кримінальної відповідальності, див. коментар до ст. 6, а про видачу особи, яка
обвинувачується у вчиненні злочину, — коментар до ст. 10.

Крім того, хоча це і не зазначено у ст. 8, але випливає із
п. 7 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і ст. ст. 35
— 37 Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, на
іноземців та осіб без громадянства, які

не проживають постійно в Україні, також поширюється принцип
ne bis in idem, і вони не можуть підлягати в Україні відповідальності за КК
України у разі вчинення ними за її межами передбаченого КК України, скажімо,
міжнародного злочину або особливо тяжкого злочину проти інтересів України, якщо
за цей злочин вони вже були засуджені або виправдані.відповідно до закону.

4. Особливо тяжким у контексті ст. 8 є злочин, який
визнається таким КК України, а не кримінальним законом іншої країни. Про
поняття особливо тяжкого злочину див. коментар до ст. 12.

5. Поняття «злочин проти прав і свобод громадян України
або інтересів України» є оціночним і має визначатися з урахуванням усіх
конкретних обставин справи. Проте основним критерієм віднесення злочинів до
цієї категорії є загальний, родовий і безпосередній об’єкти, а при визначенні
злочинів проти прав і свобод громадян України — також наявність відповідного
потерпілого.

Зокрема, злочинами проти прав і свобод громадян України слід
визнавати передбачені КК України злочини проти життя та здоров’я особи, проти
волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи, а також деякі злочини проти конституційних, трудових та
інших особистих прав громадян, проти власності та деякі інші. Злочинами проти
інтересів України у конкретній ситуації можуть бути визнані злочини проти основ
національної безпеки України, деякі злочини проти довкілля, проти громадської
безпеки, проти авторитету органів державної влади, органів самоврядування та
об’єднань громадян, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку,
злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів,
забезпечення призову та мобілізації тощо. Серед вказаних двох категорій
злочинів особливо тяжкими відповідно до КК є злочини, передбачені зокрема ч. З
ст. 110, ч. 1 ст. Ill, ст. 112, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 114, ч. ч. 1 і 2 ст.
115, ч. 2 ст. 147, ч. ч. 2 і 3 ст. 149, ч. ч. З і 4 ст. 152, ч. 3-ст. 153, ч. З
ст. 157, ч. 5 ст. 185.

Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13
грудня 1957 р. Ратифікована Верховною Радою України 16 січня 1998 p. (cm. cm.
10, 35-37).

Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу
правопорушників від 15 жовтня 1975 p. Ратифікований Верховною Радою України 16
січня 1998р.

Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про
видачу правопорушників від 17 березня 1978 р. Ратифікований Верховною Радою
України 16 січня {998р.

Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про
екстрадицію від 10 грудня 1998 р. Ратифікований Верховною Радою України 21
жовтня 1999р.

Закон України «Про громадянство України ‘у редакції від
IS січня 2001р.(ст. 1),

Закон України «Про біженців» у редакції від 21
червня 2001 р.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ