Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

73
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

ЗМІСТ

Переднє слово

Вживані у книзі скорочення .

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1 Загальні положення.

Розділ II Закон про кримінальну відповідальність.

Розділ III Злочин та його види.

Розділ IV Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності
(суб’єкт

злочину).

Розділ V Вина та її форми.

Розділ VI Співучасть у злочині.

Розділ VII Повторність, сукупність та рецидив
злочинів.

Розділ VIII Обставини, що виключають злочинність
діяння.

Розділ IX Звільнення від кримінальної відповідальності.

РОЗДІЛ Х Покарання та його види.

Розділ XI Призначення покарання .

Розділ XII Звільнення від покарання та його відбування
.

Розділ ХIII Судимість.

Розділ XIV Примусові заходи медичного характеру та
примусове лікування.

РОЗДІЛ XV Особливості кримінальної відповідальності та
покарання неповнолітніх.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ І Злочини проти основ національної безпеки
України.

Розділ II Злочини проти життя та здоров’я особи.

Розділ III Злочини проти волі, честі та гідності
особи.

Розділ IV Злочини проти статевої свободи та статевої
недоторканості

особи.

Розділ V Злочини проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і

свобод людини і громадянина.

Розділ VI Злочини проти власності.

Розділ VII Злочини у сфері господарської діяльності.

Розділ VIII Злочини проти довкілля.

Розділ IX Злочини проти громадської безпеки.

Розділ Х Злочини проти безпеки виробництва.

Розділ XI Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту.

Розділ XII Злочини проти громадського порядку та
моральності.

Розділ XIII Злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти

здоров’я населення.

Розділ XIV Злочини у сфері охорони державної таємниці,

недоторканності державних кордонів, забезпечення

призову та мобілізаці.

Розділ XV Злочини проти авторитету органів державної
влади, органів

місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Розділ XVI Злочини у сфері використання
електронно-обчислювальних

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж .

Розділ XVII Злочини у сфері службової діяльності.

Розділ XVIII Злочини проти правосуддя.

Розділ XIX Злочини проти встановленого порядку несення
військової

служби (військові злочини).

Розділ XX Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного

правопорядку.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ I.

Розділ II.

Перелік і майна, що не підлягає конфіскації за судовим
вироком.

ВЖИВАНІ СКОРОЧЕННЯ

ВК — Водний кодекс України від 6 червня 1995 р

ВТК — Виправно-трудовий кодекс України від 23 грудня 1970 р

ГПК — Господарський процесуальний кодекс України від 6
листопада 1991 р.

ЖК — Житловий кодекс України від ЗО червня 1983 р

ЗК — Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992
р

КАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від
7 грудня 1984 р

КЗП — Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р

КК — Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

КН — Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.

КПК — Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня
1960 р.

КТМ — Кодекс торговельного мореплавства України від 23
травня 1995 р.

КШС — Кодекс про шлюб і сім’ю України від 20 червня 1969 р

ЛК — Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р

МК — Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р

ПК — Повітряний кодекс України від 23 травня 1995 р.

ЦК — Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р.

ЦПК — Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня
1963 р.

АК — Антимонопольний комітет України

ВАС — Вищий арбітражний суд України

ВМС — Військово-Морські Сили України

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я

ВР — Верховна Рада України

ВС — Верховний Суд України

ГП — Генеральна прокуратура України

ГДПІ — Головна державна податкова інспекція України

Держкомкордон — Державний комітет у справах охорони
державного кордону України

ДКРГ — Державний комітет рибного господарства

ДМС — Державна митна служба України

ДПА — Державна податкова адміністрація України

ДДПВП — Державний департамент України з питань виконання
покарань

ДСЕК — Державна служба експортного контролю України

ЗС — Збройні Сили України

КВПП — Комітет по використанню повітряного простору України

КМ — Кабінет Міністрів України

КС — Конституційний Суд України

МАП — Міністерство аграрної політики України

МВС — Міністерство внутрішніх справ України

МЕ — Міністерство економіки України

МЕПР — Міністерство екологи та природних ресурсів

МЗЕЗ — Міністерство зовнішніх економічних зв’язків України

МЗЕЗторг — Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і
торгівлі України

МЗС — Міністерство закордонних справ України

МКМ — Міністерство культури і мистецтв України

МНС — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МО — Міністерство оборони України /

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України

МОН — Міністерство освіти і науки України

МОП — Міжнародна організація праці

МПСП — Міністерство праці і соціальної політики України

МТ — Міністерство транспорту України

МФ — Міністерство фінансів України

МЮ — Міністерство юстиції України

НБ — Національний банк України

НГ — Національна гвардія України

ООН — Організація Об’єднаних Націй

ПВ — Прикордонні війська України

ПВС — Пленум Верховного Суду України

РЄ — Рада Європи

СБ — Служба безпеки України

УДО — Управління державної охорони України

ФДМ — Фонд державного майна України

ЦО — Цивільна оборона України

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини

КВУ — кримінально-виконавча установа

КПП — контрольно-пропускний пункт

ПДВ — податок на додану вартість

СІЗО — слідчий ізолятор

СНІД — синдром набутого імунодефіциту людини

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяДоставка цветов
  Следующая статьяМ. А. АНТОНОВИЧ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ