Вступ :: vuzlib.su

Вступ :: vuzlib.su

47
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Вступ

.

Вступ

Процес
трансформації українського суспільства в якісно новий стан підкріплюється
реформуванням усіх соціальних інститутів. Удосконалення діяльності всіх органів
самостійної Української держави, у тому числі системи органів внутрішніх справ,
є основою його успішного функціонування.

Органам
внутрішніх справ відводиться одна з головних ролей у внутрішній політиці нашої
держави по боротьбі зі злочинністю, захисту особистої безпеки, прав і свобод
його громадян, гарантованих Конституцією України. Особливу значимість
реалізація цієї ролі одержує в даний час, коли рівень злочинності стає
небезпечно високим.

У
зв’язку з цим усе більш гострою стає проблема підвищення рівня професіоналізму
кадрового складу органів внутрішніх справ. Причому останнє припускає не тільки
урахування відповідності працівників деяким психофізіологічним параметрам,
володіння певним набором знань і умінь, але й наявність у структурі особистості
диспозиційних утворень, що відповідають специфіці роботи, наявність необхідних
ділових та особистісних якостей.

Формування
працівника відповідно до цих вимог здійснюється в процесі соціалізації людини в
рамках оперативно-службової діяльності. Від успішного розвитку цього процесу
залежить якість виконання службових обов’язків, кінцевий результат роботи.

Як
показує аналіз роботи органів внутрішніх справ, соціалізація в цьому інституті
здійснюється досить складно і суперечливо. Про це свідчать такі явища, як
плинність кадрів, стан дисципліни і законності. Тому необхідна оптимізація й
активізація вироблення всіх необхідних для служби якостей шляхом
цілеспрямованого впливу на особистість працівника, здійснення постійного контролю
за процесом соціалізації. А все це потребує систематичного вивчення
функціонування одного з основних механізмів даного етапу соціалізації –
професійної адаптації особистості.

Темпи
і якість реформування ОВС як найважливішого елемента соціальної структури,
насамперед, залежать від рівня професіоналізму людей, які займаються правоохоронною
діяльністю. Той факт, що професіоналізм припускає наявність деякої сукупності
знань, умінь і навичок, не викликає сумніву. Але не менше значення має наявність
особистісних якостей, що відповідають специфіці трудової діяльності, й,
головне, постійна зацікавленість людини у професійному удосконаленні.

Все
це має місце у випадку професійної адаптації особистості до професії. Важливою
особливістю даного процесу, при його оптимальному розвитку, є освоєння особистістю
цілей діяльності, що ставляться суспільством та інститутом перед професіоналами.

Таким
чином, адаптація особистості до інституту, професії і посади є необхідною, хоча
і недостатньою умовою успішної діяльності як працівників, так і, в остаточному
підсумку, спеціальної організації.

Аналіз
професійної адаптації особистості в органах внутрішніх справ у даний час
утруднений недостатньою розробленістю цієї теми в соціологічній та
психологічній літературі. Що ж стосується професійної адаптації в органах
внутрішніх справ, то в умовах командно-централізованої системи, коли трудова
діяльність мала примусового характеру, обмежувалася свобода сфери зайнятості,
місце роботи, суспільна потреба у вивченні цього питання не була настільки
гострою. У зв’язку з цим професійна адаптація в органах внутрішніх справ
дотепер не стала предметом самостійного вивчення.

Проте
побічно дослідники так чи інакше торкались цієї теми, особливо при аналізі
діяльності, ефективність якої залежить від високого рівня професіоналізму. У
результаті до дійсного часу в психологічній та соціологічній науках накопичений
деякий матеріал із питань, пов’язаних із даною проблемою, що дає можливість
більш глибокого і всебічного її вирішення.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСепараторы жира
  Следующая статьяП. ГОЛЬБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ