Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

48
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

МВС
України

Університет
внутрішніх справ

А.П.
Москаленко,

Д.О.
Кобзін

ПРОФЕСІЙНА
АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Методичні
рекомендації

За
загальною редакцією професора

Соболєва
В.О.

Харків

2000

Москаленко
А.П., Кобзін Д.О. Професійна адаптація працівників ОВС:  Методичні рекомендації
/ За заг. ред. проф. Соболєва В.О. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000.  – 70 с.

В
методичних рекомендаціях розглянуті загальні питання вивчення професійної
адаптації працівників органів внутрішніх справ, а також поданий аналіз найбільш
розповсюджених труднощів в адаптації, механізми і чинники пристосування молодих
працівників до професійної діяльності.

Посібник
містить конкретні психологічні методики, спрямовані на вивчення різноманітних
аспектів адаптації працівників ОВС, рекомендації керівникам підрозділів, наставникам,
спеціалістам служб психологічного забезпечення, працівникам кадрових апаратів,
а також молодим працівникам ОВС та випускникам навчальних закладів МВС України.
Рекомендації можуть бути використані при соціально-психологічному супроводженні
процесу професійної адаптації в органах внутрішніх справ.

©
Університет внутрішніх справ, 2000

©
А.Є. Будрейко, обкладинка, 2000

Зміст

ВСТУП        3

РОЗДІЛ
1. АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ             5

1.1.
Психологічні чинники  професійної адаптації            5

1.2.
Критерії оцінки адаптованості  до професійної діяльності      10

1.3.
Структура особистісних властивостей, що впливають на адаптацію    17

1.4.
Психологічне забезпечення  професійної адаптації  20

РОЗДІЛ
2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ        23

РОЗДІЛ
3. МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ     31

3.
1. Методика САН (Самочувствие, активность, настроение)      31

3.2.
Методика изучения привлекательности работы как одного из показателей
профессиональной адаптации             33

3.3.
Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В.
Чермянина   40

3.4.
Методика измерения уровня тревожности                49

3.5.
Методика диагностики мотивации к успеху (Т. Элерса)         51

3.6.
Методика изучения особенностей процесса профессиональной адаптации молодых
сотрудников ОВД                53

3.7.
Методика «Карта дезадаптивного поведения сотрудника органов внутренних дел»       55

РОЗДІЛ
4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХО­ЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ            61

4.1.
Рекомендації керівникам служб і підрозділів органів внутрішніх справ              61

4.2.
Рекомендації молодим працівникам щодо професійної адаптації        63

Список
літератури    66

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВысотные работы
  Следующая статьяД. ЮМ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ