Висновок :: vuzlib.su

Висновок :: vuzlib.su

64
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Висновок

.

Висновок

Як видно з матеріалу, викладеного у частині другій І тому підручника
історії держави і права України, період XIX — початку XX ст. в її історії — був
надзвичайно складним та важким. Україн­ські землі були роз’єднаними. Більша
частина — Східна, або Наддніп­рянська Україна — була приєднана до складу
Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна
Буковина та Закарпаття — перебували під владою Австрійської (пізніше
Авст-ро-Угорської) монархії. Український народ не мав своєї державнос­ті та
зазнавав гноблення з боку панівних кіл названих держав,

Водночас не можна не наголосити на такій особливості періо­ду:
у першій половині XIX ст. в Україні ще зберігалася певною мірою українська
національна правова система у вигляді звичаєво­го права та збірок нормативних
актів.

Суспільно-політичний лад і право України у другій половині

XIX         ст., в період затвердження та розвитку тут
капіталізму, свідчать, що вони на більшій частині України передусім визначалися
загальними для всієї Росії буржуазними реформами. Формувалася соціальна
структура, яка засновувалася на приватній власності; нові елементи в дусі часу
з’являлися у державному механізмі; посилювалися буржуазні тенденції щодо
розвитку права. Водночас державно-правова надбудова зберігала чимало феодальних
пере­ житків. Царський уряд в Росії і уряд Австро-Угорської монархії ігнорували
прагнення України до національного відродження та самовизначення, що повною
мірою відбивалося на державному устрої та праві України.

На розвиток державно-правових інститутів Росії на початку

XX          ст. помітно вплинули революційні події 1905—1907
pp. Російський царизм був змушений зробити деякі поступки населенню; про­
голосити, щоправда обмежені, права та свободи. Дещо змінилася форма правління
Російської імперії. І все ж всю міць державної ма­ шини її правлячі кола
використовували для збереження своїх позицій, включаючи національне
пригноблення в Україні. Аналогічно діяв і уряд Австро-Угорщини.

Перша світова війна аж до її завершення не внесла принципо­вих
змін до державного механізму та права Російської та Австро-Угорської імперій.

Наприкінці 1916 — на початку 1917 pp. виникла глибока
революційна криза.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о боевом деле
  Следующая статьяЭ. ГУССЕРЛЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ