Вступ :: vuzlib.su

Вступ :: vuzlib.su

67
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Вступ

.

Вступ

Друга частина першого тому підручника з історії держави і
права України є логічним продовженням першої частини тому. Вона присвячена
надзвичайно складному і важкому періоду в істо­рії українського народу — XIX —
початку XX ст. (до Лютневої ре­волюції 1917 p.).

Упродовж зазначеного періоду українські землі були роз’єд­нані.
Більша частина — Східна, або Наддніпрянська Україна — пе­ребувала у складі
Російської імперії, а західноукраїнські землі — Східна Галичина, Північна
Буковина та Закарпаття — під владою Австрійської (пізніше — Австро-Угорської)
монархії. Український народ не мав у той період своєї державності, а відтак
економічне, соціальне і політичне життя на території України цілком визнача­лося
імперськими державними структурами. Зміни в цих структу­рах автоматично
відбивалися на політичному устрої України. Саме ці процеси й висвітлюються в
другій частині першого тому курсу історії держави і права України.

Значна увага у книзі приділяється також змінам у праві, та­ким
важливим явищам у його розвитку, як систематизація і коди­фікація права України
і Росії в першій половині XIX ст., буржуазні реформи і контрреформи другої
половини XIX ст. і початку XX ст. Простежується взаємовплив змін у праві і в
політичному житті в Росії та Україні.

Російський та австро-угорський уряд проводили гнобительсь­ку
політику щодо України не тільки в політичному і соціально-еко­номічному
відношенні. Вони прагнули денаціоналізувати, асимулю-вати українців,
ліквідувати їх як самобутню націю.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПостельное белье
  Следующая статьяАВГУСТИН :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ