ЧАСТИНА ПЕРША — Вступ :: vuzlib.su

ЧАСТИНА ПЕРША — Вступ :: vuzlib.su

114
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


ЧАСТИНА ПЕРША — Вступ

.

ЧАСТИНА ПЕРША — Вступ

Історія державно-правового розвитку на території сучасної
України бере свій початок від середини І тис. до н. є., коли у наро­дів і
племен Північного Причорномор’я з’являються перші дер­жавні утворення. Це були
рабовласницькі держави, які виникли у процесі розпаду первіснообщинного ладу й
становлення класового суспільства.

Протягом І тис. н. є. на території сучасної України у
східних слов’ян відбувався процес формування державності. Цей процес закінчився
в IX ст. н. є. створенням Київської Русі — могутньої феодальної держави східних
слов’ян. У період феодальної роздроб­леності функціонувала власне українська
держава — Галицько-Волинське князівство.

У першій частині підручника висвітлюється боротьба україн­ського
народу проти іноземних загарбників, створення в процесі бо­ротьби держави
Богдана Хмельницького, входження цієї держави до складу Росії в ролі суб’єкта
міжнародного права, а потім існу­вання України як автономії до її ліквідації
царизмом наприкінці XVIII ст. Аналізується також суспільно-політичний лад і
право за­хідноукраїнських земель у другій половині XVII — другій половині XVIII
ст.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяБухобслуживание
  Следующая статьяО. КОНТ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ