Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

65
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Історія держави і права України

У 2-х томах ТОМ І

За редакцією

докторів юридичних наук, професорів В. Я. Тація,ІА. Й.
Рогожина] В. Д. Гончаренка

ЗМІСТ

Передмова

Частина перша

Вступ

Розділ перший Рабовласницькі державні утворення і право на
території сучасної України (середина І тис. до н. є. — І ст. н. є.)

§ 1. Держава скіфів

§2. Античні міста-держави

§ 3. Боспорське царство

Розділ другий Становлення і розвиток держави і права
Київської Русі (VI — початок XII ст.)

§ 1. Формування державності східних слов’ян. Утворення
давньоруської держави— Київської Русі

§ 2. Суспільний лад Київської Русі у другій половині IX —
першій третині XII ст             50

§ 3. Державний лад

§ 4. Право Київської Русі

Розділ третій

Держава і право феодально роздробленої Русі (30-ті роки
XII—XIV ст.)

§ 1. Розвиток суспільно-політичного ладу Русі на початковому
етапі феодальної роздробленості (30-ті роки XII — 30-ті роки XIII ст.)

§ 2. Зміни в суспільно-політичному ладі Південно-Західних
земель у період поглиблення феодальної роздробленості і боротьби Русі проти
навали кочових орд та інших іноземних загарбників (XIII—XIV ст.)

§ 3. Галицько-Волинське князівство

§ 4. Основні риси права Південно-Західних земель Русі (30-ті
роки XII — перша половина XIV ст.)

Розділ четвертий

Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV —
перша половина XVII ст.)

§ 1. Колонізація українських земель

§ 2. Суспільний лад

§ 3. Державний лад

§4. Право

Розділ п’ятий

Створення української національної держави та обмеження її
суверенітету у другій половині XVII ст.

§ 1. Війна українського народу за визволення з-під влади
Речі Посполитої

§ 2. Формування української національної держави у 1648—1654
рр

§ 3. Становлення права Української держави (1648—1654 рр.)

§ 4. Перехід України під протекторат російського царя.

Стосунки України і Росії в 1648—1654 рр

§ 5. Українська держава у 1654—1657 рр

§ 6. Автономія України

§ 7. Основні риси права у другій половиш XVII ст

Розділ шостий

Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу
на її автономію (XVIII ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§3. Право

§ 4. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських
землях (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.).

Висновок

Частина друга

Вступ

Розділ перший

Суспільно-політичний устрій і право України після ліквідації
української державності (перша половина XIX ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§ 3. Право

§ 4. Суспільно-політичний лад і право на західноукраїнських
землях (кінець XVIII — перша половина XIX ст.)

Розділ другий

Суспільно-політичний лад і право України в період
утвердження і розвитку капіталізму (друга половина XIX ст.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад. Реформи і контрреформи

§ 3. Джерела та основні риси права

§ 4. Суспільно-політичний лад і право Галичини, Північної
Буковини і Закарпаття (друга половина XIX ст.)

Розділ третій

Суспільно-політичний лад і право в Україні (початок XX ст. —
липень 1914 р.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§ 3. Право

Розділ четвертий

Суспільно-політичний лад і право в Україні у період Першої
світової війни (1914 — лютий 1917 pp.)

§ 1. Суспільний лад

§ 2. Державний лад

§3. Право

§ 4. Зміни у суспільно-політичному ладі та праві Галичини,
Буковини і Закарпаття

Висновок

Хронологія найважливіших подій в історії держави і права
України

Частина перша

Частина друга

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяАренда vip-туалетов
  Следующая статьяМ. МОНТЕНЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ