§2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

§2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

80
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§2. Завдання, принципи та основи діяльності місцевих державних
адміністрацій

.

§2. Завдання, принципи
та основи діяльності місцевих державних адміністрацій

Місцеві державні
адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують:

– виконання
Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

– законність і
правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

– виконання державних
і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм
охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних
меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

– підготовку та
виконання відповідних бюджетів;

– звіт про виконання
відповідних бюджетів та програм;

– взаємодію з органами
місцевого самоврядування;

– реалізацію інших
наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Районні державні
адміністрації в Автономній Республіці Крим, крім виконання вищеозначених
завдань, забезпечують виконання Конституції Автономної Республіки Крим,
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень
Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Місцеві державні
адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за
свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини;
гласності; поєднання державних і місцевих інтересів.

Фінансове забезпечення
місцевих державних адміністрацій здійснюється за рахунок Державного бюджету
України. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій встановлюються
Кабінетом Міністрів України, районних державних адміністрацій в Автономній
Республіці Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, районних
державних адміністрацій – головами обласних державних адміністрацій. Для
забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій, їх структурних
підрозділів за ними на праві управління закріплюється майно, що є державною
власністю.

Граничну чисельність,
фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів і апарату місцевої державної адміністрації, в межах виділених
асигнувань, визначає голова відповідної місцевої державної адміністрації. Посадові
особи місцевих державних адміністрацій є державними службовцями, їх основні
права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового
забезпечення визначаються Законом України «Про державну службу».

Правова основа
діяльності місцевих державних адміністрацій має багаторівневий характер:

1. Правовий статус
місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, Законом
«Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України.

2. Організаційно-процедурні
питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються їх
регламентами, що затверджуються головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
Типовий регламент місцевої державної адміністрації затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263.

3. Порядок розгляду
питань, пов’язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників,
заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів
місцевих державних адміністрацій затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 1998 р. № 732 (із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України № 2095 від 30.12.1998 р. та № 2081 від 13.11.1999
р.).

4. Порядок призначення
на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та
керівників апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня
1999 р. № 1369 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 21.08.2000 р. № 1283).

5. Порядок призначення
на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій затверджений
постановою уряду України від 29 липня 1999 р. № 1374.

6. Примірні переліки
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Севастопольської
міської, районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. № 821
(із змінами, внесеними, згідно з постановами Кабінету Міністрів України від
28.09.2000 р. № 1487, від 20.12.2000 р. № 1853, від 06.05.2001 р. № 461 та
Указом Президента України від 28.05.2001 р. № 344/2001).

7. Примірні переліки управлінь,
відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті
Києві державних адміністрацій затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2000 р. № 733.

8. Порядок оплати
праці працівників місцевих державних адміністрацій затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 «Про впорядкування умов
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших
органів» (із змінами, внесеними згідно з постановами уряду України № 2334 від
20.12.1999 р., № 2338 від 21.12.1999 р., № 2358 від 22.12.1999 р.), № 220 від
07.02.2000 р., № 225 від 07.02.2000 р., № 618 від 06.04.2000 р., № 853 від
29.05.2000 р., № 1161 від 25.07.2000 р., № 1309 від 22.08.2000 р., № 1470 від
27.09.2000 р.,№ 1781 від 06.12.2000 р., № 220 від 07.03.2001 р., № 221 від
07.03.2001 р.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ