2.1. Проблеми управління персоналом в органах ДПС України :: vuzlib.su

2.1. Проблеми управління персоналом в органах ДПС України :: vuzlib.su

53
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.1. Проблеми управління персоналом в органах ДПС України

.

2.1. Проблеми управління персоналом в органах ДПС України

 На сьогодні у державній податковій службі України працює
понад 66 тис. чол., з яких 63 тис. – спеціалісти і близько 3 тис. – обслуговуючий
персонал і водії. 76 % працівників податкової служби мають вищу освіту. Це
кваліфіковані, досвідчені фахівці, які є основним надбанням податкової служби і
гарантом виконання завдань держави щодо наповнення державного бюджету. Серед
цих працівників – 11 % тих, хто працює менше 1-го року та 18 % – до 3-х років.

Выкова структура персоналу свідчить про переважання молоді.
Так, 35 % –працівники у віці до 30 років. У податковій службі на керівних посадах
працює всього 192 працівники пенсійного віку (враховуючи ДПА України) – це, в
основному, ті спеціалісти, яким було продовжено термін роботи. Вони мають
надзвичайно багатий досвід роботи, який необхідний для ефективного
функціонування ДПС.

Великою проблемою кадрового менеджменту в податковій службі
є висока плинність кадрів. За 1999 рік було звільнено 7 тис. працівників і
прийнято 9 тис. Найбільша плинність кадрів (майже 20 %) спостерігається у
відділах юридичного і правового забезпечення. На другому місці – підрозділи
податкового аудиту (18,2 %) та місцевих податків і зборів (11 %).

Причинами такої ситуації є, по-перше, низький рівень
заробітної плати.

Для роботи в державній податковій службі потрібні
висококваліфіковані працівники. Вимоги до професіоналізму податківців значно
вищі, ніж до інших працівників державної служби. Податківець виконує значно
більше різносторонніх функцій. Він повинен вміти проводити перевірки, вести
масово-роз’яснювальну роботу, обробляти звітність, консультувати платників
тощо. Для цього йому необхідно знати податкове законодавство, бухоблік, основи
макро- і мікроекономіки, банківську та страхову справи, інформатизацію та інше.

Очевидно, що такого рівня фахівці потребують і значно вищого
рівня оплати праці. Важливим фактором плинності кадрів є відчутна різниця в
оплаті праці державного службовця і комерційного або банківського працівника.

По-друге, важливим фактором високої плинності кадрів є те,
що багато керівників не володіють сучасними методами управління персоналом,
особливо в сфері підбору та відбору кадрів.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ