1.2. Структура системи управління персоналом у податковій службі :: vuzlib.su

1.2. Структура системи управління персоналом у податковій службі :: vuzlib.su

58
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.2. Структура системи управління персоналом у податковій службі

.

1.2. Структура системи управління персоналом у податковій
службі

Надійна податкова система передбачає наявність
високоорганізованої, добре забезпеченої якісними кадрами і необхідною технікою
податкової служби – сукупності державних органів, що організовують та
контролюють надходження податків і податкових платежів.

Правові основи діяльності податкової служби в Україні
закладені в Законі України “Про податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990
року, № 509 – 12 у редакції від 14 грудня 1993 року, № 3813 – 12 зі змінами і
доповненнями. Згідно із ст. 1 даного Закону до системи органів державної
податкової служби належать:

державна податкова адміністрація України;

ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, м. Київ та
Севастополь;

ДПІ в містах, районах, міських районах.

До складу органів ДПС входять відповідні підрозділи по
боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

ДПА України очолює Голова ДПА, якого призначає на посаду та
звільняє Кабінет Міністрів України.

Голів обласних ДПА призначає і звільняє Кабінет Міністрів
України за поданням Голови ДПА України.

Голови районних і місцевих державних податкових інспекцій
призначаються Головою ДПА України за поданням голів обласних адміністрацій.

Начальників управлінь податкової міліції призначає Голова
ДПА України.

У підпорядкуванні Голови ДПА – два перших заступники і шість
заступників.

У структуру системи управління персоналом у податковій
службі входять:

Керівництво.

Група при керівництві.

Управління справами.

Режимно-секретний відділ.

Управління кадрів.

Відділ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів.

Управління фінансування державних податкових адміністрацій.

Протокольний відділ.

Слідче управління.

Юридичний відділ.

Зведене управління податкового законодавства.

Управління міжнародних зв’язків.

Головне організаційно-розпорядче управління; та інші.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ