2.2. Планування кар’єри державного службовця :: vuzlib.su

2.2. Планування кар’єри державного службовця :: vuzlib.su

101
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.2. Планування кар’єри державного службовця

.

2.2. Планування кар’єри державного службовця

Важливим питанням є також і переміщення державно­го
службовця по службі. Переміщення державного службовця може здійснюватися на
вищу посаду з метою просування працівника по службі, на рівнозначну посаду з
метою більш доцільного використання ділових якостей службовця; на ни­жчу посаду
у випадках скорочення штатів, за станом здо­ров’я, за власним бажанням, за результатами
проведення атестації.

Головною формою переміщення є просування по службі.
Відповідно до статті 27 Закону України “Про державну службу” просування по
службі державного службовця здійс­нюється шляхом обіймання більш високої посади
на кон­курсній основі, крім випадків, коли інше встановлено закона­ми України
та Кабінетом Міністрів України, або шляхом при­своєння державному службовцю
більш високого рангу. Таким чином, просування по службі відбувається в межах
державних посад, категорій і рангів. Усе це в сукупності складає службову
кар’єру.

Поняття “службова кар’єра” є новим для офіційної дер­жавної
термінології і може розглядатися як позитивний фактор, дія якого направлена на
встановлення професіоналізму держав­них службовців.

Законом України “Про державну службу” (ст. 25 і ст. 26)
встановлено класифікацію посад і ранги державних службовців. Усього існує сім
категорій і п’ятнадцять рангів державних службовців. Кожній категорії посад
відповідають певні ранги, які присвоюються залежно від їх рівня Президентом
України, Кабінетом Міністрів України, керівником державного органу.

За загальним правилом службовцю при прийнятті на роботу
присвоюється ранг у межах відповідної категорії посад.

Для присвоєння чергового рангу в межах відповідної категорії
посад державний службовець повинен успішно відпрацювати на посаді, що обіймає,
два роки.

Присвоєний ранг зберігається за службовцем і в тому випадку,
коли він перейшов на посаду нижчої категорії або за­лишив державну службу, на
яку потім повернувся. Позбавлен­ня державного службовця присвоєного йому рангу
допус­кається лише за вироком суду.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ