1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності :: vuzlib.su

1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні української державності :: vuzlib.su

99
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у зміцненні
української державності

.

1.1. Роль управлінських кадрів, персоналу державної служби у
зміцненні української державності

 Державна служба в Україні як соціально-правовий інституту
тільки формується і в сучасних умовах стає важливим фактором державотворення.

Ефективність діяльності держави, результати виконання нею
своїх економічних і соціально-правових функцій визначаються, насамперед,
системою і структурою створення органів в усіх гілках державної влади,
ієрархічністю структури, і в кінцевому рахунку – службовцями держави, якісним
складом кадрового потенціалу.

Історичний аналіз свідчить, що із зміною держави, її типу,
характеру завдань змінювалась і сама державна служба. Державна воля, яка
реалізується через державну службу, має різний характер і формується різними
суб’єктами: в демократичній державі – народом, і тоді держава знаходиться під
контролем соціуму, в тоталітарній – однією особою, тобто діє поза суспільним
контролем.

Зміна соціально-політичної і державно-правової ситуації в
Україні зумовила необхідність реформування державної служби.

Вперше поняття “державна служба” було нормативно визначено і
закріплено в Законі України “Про державну службу”. Відповідно до статті 1
Закону державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які обіймають
посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і
функцій держави та отримують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Державну службу можна поділити на службу в органах
представницької, виконавчої та судової влади. Існує ще поділ – на цивільну і
мілітаризовану.

Державні службовці – це різновид службовців, які становлять
чисельну групу. Їх основним завданням є служіння державі.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ