10. Розробка положення про оплату праці персоналу :: vuzlib.su

10. Розробка положення про оплату праці персоналу :: vuzlib.su

165
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


10. Розробка положення про оплату праці персоналу

.

10. Розробка положення про оплату праці персоналу

Затверджую

Директор підприємства

(організації)

_______П.І.П._____________

“___” __________2001р.

Положення

про оплату праці працівників підприємства (організації)

(для службового користування)

Погоджено

Гол.
бухгалтер____________(П.І.П.)______________________________

Начальник
ПЕВ____________(П.І.П.)______________________________

 Начальник
ВГіЗ____________(П.І.П.)______________________________

Начальник
ВК_____________(П.І.П.)______________________________

1. Оплата праці штатних службовців

1.1. Робота штатного персоналу оплачується на основі
погодинно-преміальної системи оплати праці.

Загальний заробіток штатного службовця (керівника,
спеціаліста) складається із посадового окладу, винагороди за кінцевий результат
діяльності і премії за результатами роботи за квартал:

1.3 Посадовий оклад визначається штатним розкладом і
фіксується в контракті. У посадовий оклад включається щорічна надбавка за
вислугу років у розмірі 10 % від окладу на момент прийняття на роботу.

1.4           Сума винагороди за кінцевий результат
визначається за результатами роботи за місяць. При відсутності прорахунків у
роботі сума за кінцевий результат виплачуються у повному обсязі згідно
коефіцієнтами трудового внеску (+0,25 чи – 0,25).

Робота, яка виконана понад посадові інструкції і норми
навантаження (навчальна, методична, науково-консалтингова, організаційна,
комерційна), підтверджена відповідними документами, оплачується штатному
службовцю підприємства додатково за нормативами оплати праці сумісників.

Надбавка за вислугу років нараховується штатному службовцю в
розмірі 10 % від суми посадового окладу на момент прийому за кожний
відпрацьований повний рік на підприємстві з моменту його завершення за трудовою
книжкою.

Оцінка праці штатних службовців здійснюється щорічно шляхом
вивчення потенціалу службовців і їх індивідуального внеску в кінцевий результат
на основі:

економічних результатів підприємства;

результатів виконання планів за місяць і квартал;

анкетування службовців;

соціально-психологічного тестування;

оцінки професійних знань і умінь;

аналізу рівномірності завантаження службовців.

Оцінка здійснюється кадровою комісією і зберігається в
особовій справі.

 2.Оплата продуктивної діяльності працівників

2.1. Оплата праці працівників-погодинників здійснюється за
погодинно-преміальною системою оплати праці на основі затверджених тарифних
ставок, фактично відпрацьованого часу за місяць і передбачених доплат до
основної заробітної плати.

2.2. Тарифні ставки оплати праці працівників-погодинників
розробляються відділом праці і заробітної плати погоджуються з профкомом і
затверджуються директором підприємства (табл. 7.2.1).

Таблиця 7.2.1

Тарифні ставки працівників-погодинників

Професія працівників

Тарифні ставки за розрядами, грн./од. часу

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

2.3. Оплата праці працівників-відрядників здійснюється за
відрядно преміальною системою оплати праці виходячи із фактично виконаного
об’єму робіт (деталей, заготовок, робіт), затверджених розцінок на оплату праці,
передбачених доплат до основної заробітної плати і премій за місяць за
досягнуті результати праці за формулою:

2.4. Норма часу і розцінки оплати праці
працівників-відрядників розробляються відділом праці і заробітної плати,
погоджуються з профкомом і затверджуються директором підприємства (табл.
7.2.2).

Таблиця 7.2.2

Норми і розцінки оплати праці працівників-відрядників

Назва роботи

Одиниці виміру

Професія, розряд

Норма часу, години

Розцінка

грн./ од.

2.5. Доплати і компенсації до основної заробітної плати
працівників-відрядників і працівників-погодинників вказані в тарифній угоді
колективного договору адміністрації і трудового колективу.

Оплата навчальної роботи

Оплата праці штатного викладацького складу здійснюється на
основі погодинно-преміальної системи оплати праці відповідно до положеннь
розділу 1 із врахуванням доповнень розділу 3.

Загальний заробіток штатного викладача складається із
посадового окладу за штатним розкладом, винагороди за кінцевий результат
(виконання планового навантаження) і премії за результатами роботи за семестр.

Річна норма навантаження штатного викладача встановлюється в
об’ємі 1540 год. і складається з наступних розділів: навчальна робота;
методична робота; науково-дослідна робота; організаційна робота.

Навчальне навантаження встановлюється за посадами викладачів
в розмірах, визначених наказом міністерства.

Планування, облік і контроль навантаження викладача
здійснюється на основі індивідуального плану роботи.

При перевиконанні чи недовиконанні планового навантаження відділ
кадрів вносить відповідні корективи в розмірі загального заробітку викладача і
передає дані в бухгалтерію підприємства.

Для викладачів, які не входять у штат закладу, прийнята
відрядно-преміальна система оплати праці, при якій:

Заробітна плата викладача за навчальну, методичну і наукову
роботу визначається шляхом множення фактично відпрацьованого часу (одна
академічна година дорівнює 45 хв.) на ставки погодинної оплати праці щодо затверджених
нормативів за види робіт.

Ставки погодинної оплати праці викладача визначаються ОПП за
узгодженням з бухгалтерією і затверджуються керівником установи.

Оплата навчальної і консалтингової роботи

Оплата методичної роботи

Оплата праці розраховується виходячи із об’єму роботи в
друкованих аркушах, норм часу і визначеної ставки оплати праці за формулою:

У положення про оплату праці персоналу входять і такі
розділи:

оплата організаційної роботи;

оплата підприємницької роботи;

організація, нарахування і видача заробітної плати;

оплата службового і громадського транспорту;

соціальні гарантії;

преміювання працівників.

Контрольні питання

Як підготуватися до введення на посаду нового працівника?

Характеристика процедури ознайомлення з посадою.

Застосування теорій мотивації в процесі управління персоналом.

Як змінюються матеріальні потреби людини зі зміною
добробуту?

Класифікуйте поняття, які характеризують людину.

Охарактеризуйте процес управління оплатою праці.

Складові положення про оплату праці персоналу.

Порівняйте системи оплати праці.

Тестовий контроль

1. Виберіть теорії мотивації :

а) стимулюючі;

б) початкові;

в) споживчі;

г) духовні;

ґ) процесуальні;

д) змістовні.

2. Визначте поняття «споживчий кошик»:

а) включає витрати на продукти харчування в об’ємі
мінімальних розмірів їх споживання, витрати на комунальні послуги;

б) включає суму витрат, споживчий мінімум, необхідний для
підтримки життєвого рівня певної категорії споживачів у розрахунку на одну
людину.

3. Процес управління оплатою праці включає:

а) оцінку роботи;

б) мотивацію;

в) аналіз різних видів оплати;

г) структуру оплати.

4. Тарифний розряд включає:

а) приблизно рівні за складністю чи важливістю види робіт,
відповідно до результатів оцінки роботи;

б) величину заробітної плати;

в) структуру оплати праці;

г) тарифну систему.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяВсё о боевом деле
  Следующая статьяЭ. ГУССЕРЛЬ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ