5.3. Групування аналогічних видів робіт за тарифними розрядами :: vuzlib.su

5.3. Групування аналогічних видів робіт за тарифними розрядами :: vuzlib.su

109
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.3. Групування аналогічних видів робіт за тарифними розрядами

.

5.3. Групування аналогічних видів робіт за тарифними
розрядами

Коли за допомогою того чи іншого методу оцінки роботи
визначена відносна цінність кожного виду робіт, можна приступати до визначення
його рівня оплати. Проте спочатку групуються аналогічні види робіт (порівняльні,
наприклад, за рейтингом, кількістю набраних балів) у тарифні розряди. Тоді
замість того, щоб управляти сотнями тарифних ставок, прийдеться зосередитися на
десяти чи дванадцяти тарифних розрядах.

Тарифний розряд включає приблизно рівні за складністю чи
важливістю види робіт, відповідно до результатів їх оцінки.

Визначення ціни кожного тарифного розряду – лінія оплати.
Наступний крок полягає в тому, щоб визначити тарифні ставки для кожного
тарифного розряду (або ж виду роботи).

Тарифні ставки визначаються за допомогою лінії оплати, яка у
графічній формі показує, за якими тарифними ставками в даний час оплачують види
робіт, що знаходяться в одному й тому ж розряді. Тарифні ставки відмічають на
вертикальній осі, а тарифні розряди (в балах) – на горизонтальній. Ця лінія
показує співвідношення між цінністю виду роботи відповідно до результатів
оцінки роботи одним із методів і поточною середньою ставкою розряду. Якщо є
причина вважати, що існуючі тарифні ставки значно розходяться з переважаючими
на ринку ставками оплати аналогічної роботи, то всередині кожного розряду
вибирається “контрольний” вид роботи і за допомогою порівняння оплат
визначається ставка за цей вид роботи. Ці цінові ринкові тарифні ставки потім
зображуються на графіку.

Коректування тарифних ставок

Більшість роботодавців не оплачують всі види робіт одного і
того ж розряду за однією і тією ж ставкою. Замість цього для кожного розряду
вони розробляють “вилки”, так що всередині кожного тарифного розряду може бути
десять підрозділів (“сходинок”) і десять відповідних тарифних ставок.

Структура зарплати графічно зображується “вилками” тарифних
ставок для кожного тарифного розряду (рис. 7.2.7).

“Вилки” оплати дозволяють забезпечити різницю в оплаті
працівників одного і того ж розряду залежно від якості роботи чи стажу.

Рис. 7.2.7. Лінія оплати

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ