5.2. Аналіз різних видів оплат :: vuzlib.su

5.2. Аналіз різних видів оплат :: vuzlib.su

86
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


5.2. Аналіз різних видів оплат

.

5.2. Аналіз різних видів оплат

Щоб скласти уявлення про рівень оплати за аналогічну роботу
іншими роботодавцями, доцільно систематично проводити аналіз різних видів і
рівнів оплати (зокрема, середньомісячний рівень зарплат.) Такий аналіз може
бути обов’язком кадрових підрозділів.

Оцінка роботи

Ціль оцінки роботи – визначити відносну цінність роботи
(співставлення видів робіт), її кінцевий результат – визначення ієрархії оплати.

Існує 2 основних способи, які можна використати для
порівняння декількох видів робіт. По-перше, можна використати власну інтуїцію
(ця робота – “важливіша”). По-друге, використовуючи другий спосіб, можна
порівняти види робіт один з іншим за деякими базовими показниками, загальними
для всіх видів робіт. В управлінні винагородами такі базові показники
називаються компенсуючими факторами. Вони також допомагають визначити розмір
винагороди, яка виплачується за конкретний вид роботи.

Методи оцінки роботи

Найбільш простий метод оцінки роботи – ранжування всіх видів
робіт на основі деякого узагальнюючого фактора, наприклад, складності роботи.
Ранжування видів робіт складається із декількох етапів:

збір інформації про характер і вид робіт. Для кожного виду
роботи складається посадова інструкція, а потім її використовують як базис для
ранжування;

вибір експертів і видів робіт для ранжування (ректор, проректор,
начальники відділів, декани, зав. кафедрами).

Бальний метод – один із найбільш широко вживаних. Оцінковий
комітет, складаючи відповідні бали за всіма факторами (“відповідальність”),
одержує загальну бальну оцінку роботи. Таким чином, результатом буде кількісний
рейтинг кожного виду роботи в балах.

Метод оцінки роботи за допомогою факторного порівняння – це
удосконалений метод ранжування. У цьому методі всі види робіт ранжуються не за
одним критерієм (наприклад, складність роботи), а декілька разів: по одному
разу на кожний вибраний компенсуючий фактор (“здібності”, “інтелектуальний
рівень” і інше). Потім для кожного виду робіт рейтинги додаються, щоб визначити
загальний рейтинг.

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяПокупка ламината
  Следующая статьяЛ. ФЕЙЕРБАХ :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ