§ 1. Поняття і значення суб`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

§ 1. Поняття і значення суб`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

92
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття і значення суб`єктивної сторони складу злочину

.

§ 1. Поняття і значення суб’єктивної сторони складу злочину

Суб’єктивна сторона складу злочину являє собою психологічний
зміст злочину, його внутрішню (у відношенні до об’єктивної сторони) сторону.
Вона нерозривно пов’язана з іншими елементами складу злочину, оскільки в
психіці суб’єкта знаходять відображення усі об’єктивні якості злочинного
діяння.

В юридичній літературі суб’єктивна сторона складу злочину
визначається як внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що
відображує ставлення її свідомості й волі до суспільно небезпечного діяння,
котре нею вчинюється, і до його наслідків.

Іноді її визначають і як внутрішню сторону злочинного
діяння; як внутрішні процеси, які відбуваються у психіці осудної особи під час
вчинення нею передбаченого кримінальним законом суспільно небезпечного діяння.

Але у будь-якому разі сутність визначення цього елемента
складу злочину пов’язується із психічним ставленням суб’єкта, яке розглядається
та враховується лише відносно суспільно небезпечного діяння та його наслідків і
повинно характеризуватися конкретною формою вини.

До ознак, які утворюють суб’єктивну сторону складу злочину,
віднесені: вина, мотив, мета злочину та емоційний стан. Слід зазначити, що
останню ознаку суб’єктивної сторони виділяють не всі вчені.

Вина — основна й обов’язкова ознака суб’єктивної сторони
будь-якого злочину. Мотив і мета — це факультативні ознаки суб’єктивної сторони
злочину. Вони вимагають свого встановлення лише у тих випадках, коли про це
прямо зазначено у законі (в диспозиції статті Особливої частини КК) або коли
вони однозначно випливають зі змісту злочину.

У деяких випадках кримінальний закон вказує на особливий
емоційний стан як ознаку суб’єктивної сторони. Так, відповідно до статей 116,
123 КК такий емоційний стан, як сильне душевне хвилювання, входить до змісту
суб’єктивної сторони складу цих злочинів.

Ознаки, які утворюють суб’єктивну сторону, в реальній
дійсності являють собою єдине ціле, але у подальшому в методичних цілях будуть
розглядатися самостійно, що дасть можливість глибше пізнати їх зміст і
сутність, а також визначити їх роль і значення для кримінальної
відповідальності та покарання винного.

Встановлення суб’єктивної сторони — це завершальний етап
процесу констатації складу злочину. Глибоке вивчення суб’єктивної сторони
складу злочину полягає в правильному розумінні (тлумаченні) диспозиції
кримінально-правової норми і в об’єктивному та всебічному аналізі умов і
обставин злочинного діяння.

Повне і всебічне встановлення ознак, що характеризують
суб’єктивну сторону складу злочину, є необхідною умовою правильної кваліфікації
злочину, визначає ступінь суспільної небезпеки діяння й особи, яка його
вчинила, впливає на застосування покарання.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ