18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким :: vuzlib.su

18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким :: vuzlib.su

62
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким

.

18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК)
не належить до звільнення від покарання, тому що у випадку застосування цієї
норми не відбувається звільнення, а здійснюється лише заміна одного (більш
тяжкого виду покарання) на інший (більш м’який) його вид.

Згідно із ст. 82 ч. 1 КК «Особам, що відбувають покарання у
виді обмеження або позбавлення волі, невІдбута частина покарання може бути
замінена судом більш м’яким покаранням. У цих випадках більш м’яке покарання
призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу
для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку
покарання, призначеного вироком».

Умовою заміни невідбутої частини покарання більш м’яким є
підтвердження винним своєю поведінкою того, що він твердо став на шлях
виправлення (ст. 82 ч. З КК).

Однак застосування цього інституту можливе лише після
фактичного відбуття засудженим визначених законом частин призначеного
покарання, які залежать від категорії злочину та кримінально-правової
характеристики засудженого,

«Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива
після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за
злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше половини строку покарання, призначеного
судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у
разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний
злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за
який вона була засуджена до позбавлення волі;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного
судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі,
яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин
протягом невідбутої частини покарання».

Виходячи із змісту ст. 82 КК заміна невідбутої частини
покарання більш м’яким не передбачає наявності якоїсь ієрархічної залежності
заміни. Достатньо, щоб нове покарання було просто більш м’яким за своїм видом,
що визначається системою покарань, закріпленою ст. 51 КК. Таким чином,
позбавлення волі на певний строк може бути замінено на будь-який інший вид,
починаючи від обмеження волі і закінчуючи штрафом.

Даний інститут не застосовується до осіб, засуджених до
довічного позбавлення волі.

Відповідно до ч. 5 цієї статті до осіб, яким невідбута
частина покарання була замінена більш м’яким, у випадках, визначених законом, у
майбутньому може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання.

У випадках вчинення нового злочину в період відбування
покарання обраного судом винному призначається покарання за правилами,
передбаченими статтями 71 та 72 КК.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ