17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків :: vuzlib.su

17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків :: vuzlib.su

45
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків

.

17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків

Правила, що передбачені цією кримінально-правовою нормою,
застосовуються до випадків, коли після засудження за скоєний злочин, але до
повного відбуття покарання за нього особа вчиняє новий злочин, за який
засуджується судом.

Для цих випадків суд повинен, передовсім, діючи відповідно
до правил, що розглянуті раніше, призначити покарання за новий злочин.

Остаточне покарання визначається судом шляхом повного або
часткового складання покарань, коли до нового покарання повністю або частково
приєднується невідбута частина покарання за попереднім вироком суду.

Загальний строк покарання в цьому випадку не може
перевищувати вищої межі, що передбачена для відповідного виду покарання нормою
Загальної частини КК, яка регламентує його застосування.

Однак відповідно до ст. 71 ч. 4 остаточне покарання за
сукупністю вироків має бути більшим від покарання, призначеного за новий
злочин, а також від невідбутої частини покарання за попереднім вироком суду.

При цьому загальний строк покарання у вигляді позбавлення
волі не може перевищувати п’ятнадцяти років.

Водночас у випадках, коли один із злочинів, що входять у
сукупність, належить до категорії особливо тяжких, може бути застосовано й інше
правило визначення остаточного розміру покарання, і воно може бути більшим
п’ятнадцяти років, але не повинно перевищувати двадцяти п’яти років.

У випадку коли за одне з покарань призначено довічне
позбавлення, волі воно поглинає всі інші менш тяжкі види покарань, що
призначаються винному.

Якщо за один із злочинів було призначено додаткове покарання
або воно повністю або частково невідбуто, суд, обираючи остаточне покарання,
повинен приєднати його до основного покарання.

Якщо після засудження за злочин, але до повного відбуття
покарання за нього особа вчинила два або більше нових злочини, суд передусім,
зобов’язаний призначити покарання за ці нові злочини на підставі правил
передбачених ст. 70 КК, та обрати за них єдине остаточне покарання. Загальне
покарання за двома вироками обирається судом на підставі правил, визначених ст.
71 і розглянутих раніше.

При складанні покарань різних видів застосовуються правила,
передбачені ст. 72 КК, які також уже розглядались вище.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ