7.2. Основна ознака об`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

7.2. Основна ознака об`єктивної сторони складу злочину :: vuzlib.su

47
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


7.2. Основна ознака об`єктивної сторони складу злочину

.

7.2. Основна ознака об’єктивної сторони складу злочину

Діяння (дія або бездіяльність), притаманні характеристиці
будь-якого злочину, оскільки є єдино можливими формами його вчинення. За
відсутності діяння питання про наявність злочину виключається. Це, як
зазначалось вище, знаходиться в базисі національної концепції кримінальної
відповідальності, яка побудована на принципі об’єктивного ставлення за провину.

У чинному Кримінальному кодексі України термін «діяння»
використовується у двох варіантах:

♦ як синонім терміна «злочин» (напр., ст. 11 КК);

♦ в контексті характеристики об’єктивної сторони
складу злочину.

Діяння — це синтетичний термін, який охоплює два види
людської поведінки: активну поведінку — дію і пасивну поведінку —
бездіяльність.

Злочинна дія. Абсолютна більшість злочинів, передбачених
чинним КК України, вчиняється шляхом активних дій, під якими розуміється
порушення припису норми, який зобов’язує утримуватись від визначеного виду
поведінки.

Одна й та сама дія може в різних ситуаціях отримувати різну
правову оцінку. Скажімо, ін’єкція морфію в одній ситуації може були позитивною
дією, спрямованою на зменшення больового синдрому, а в іншій — злочином,
наприклад, втягнення у вживання наркотичних речовин.

Кримінально-правовий зміст дії не пов’язаний з рухами тіла в
його побутовому розумінні. Рухи повинні мати кримінально-правове значення, під
яким розуміється їх заборона з боку кримінального закону. При цьому дія
обов’язково повинна бути вольовою — контролюватись свідомістю особи та
спрямовуватись на досягнення визначеної мети. В зв’язку з цим не можуть
розглядатись як дії в кримінально-правовому значенні різноманітні рефлекторні
рухи, які вчиняються особою несвідомо і не спрямовуються на досягнення
відповідної мети (напр., реакція на біль, викликаний опіком та ін.).

Диференціація злочинної дії може бути здійснена за кількома
параметрами:

♦ за конструкцією;

♦ за часом;

♦ за способом вчинення.

За конструкцією дія може бути одиничною, складною і
складовою.

Одиничну дію створює поведінка, яка характеризується
вчиненням одної дії (напр., нанесення удару).

Складну утворюють дві взаємозв’язані дії, які тільки в
сукупності можуть бути характеристикою діяння, визначеного диспозицією як
об’єктивна сторона складу злочину (напр., ст. 186 ч. 2 КК

«Грабіж», відкрите заволодіння майном, яке пов’язане із
насильством, яке не є небезпечним для особи; дії, які утворюють повторність
злочинів та ін.).

Складова дія характеризується ланцюгом із щонайменше трьох
взаємозв’язаних дій, які тільки в сукупності можуть утворювати об’єктивну
сторону складу злочину. Ці дії можуть бути як тотожними (напр., ст. 300 ч. 1 КК
«Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією», яка
передбачає «…систематичне заняття проституцією…»), так і різнорідними
(напр., ст. 187 ч. 2 КК «Розбій» — «Розбій вчинений за попередньою змовою
групою осіб…» перша дія — створення групи, друга — безпосереднє вчинення
розбійного нападу, третя — застосування насильства та ін.).

У часовому аспекті діяння може бути одномоментным і
розтягнутим у часі (напр., ст. 393 КК «Втеча з місця позбавлення волі або з-під
варти» та ін.).

Залежно від способу вчинення впливу на об’єкт дії поділяють
на фізичні та інформаційні.

Фізичні дії пов’язані із застосуванням фізичної»
(мускульної сили) і є єдиними можливими для досягнення злочинного наслідку,
вчинення злочину. Даний вид дій призводить до знищення, пошкодження,
переміщення тощо предметів злочину, чим спричиняється шкода об’єкту (напр., ст.
115 КК «Умисне вбивство», ст. 185 КК «Крадіжка», ст. 190 «Умисне знищення або
пошкодження майна» та ін).

Інформаційні дії служать для передачі відомостей,
інформації. Ці дії можуть і, як правило, найчастіше вчиняються за допомогою
мови (вербально). Деякі злочини можуть бути здійснені виключно за допомогою
вчинення інформаційних дій (напр., ст. 129 КК «Погроза вбивством», ст. 345 ч. J
«Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», ст. 324 КК
«Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів» та ін.). Однак
інформаційні дії можуть бути вчинені не обов’язково вербально, а й за допомогою
застосування мускульної сили — шляхом здійснення відповідних жестів, рухів
(конклюдентні дії), які є носіями відповідної інформації.

У постанові № 4 від 27.03.92 «Про судову практику у справах
про зґвалтування та інші статеві злочини» Пленум Верховного Суду України характеризуючи
залякування при зґвалтуванні, вказав, що це «…можуть бути як залякування
висловлюваннями, жестами чи іншими діями про застосування фізичного насильства
до самої потерпілої чи до її родичів (наприклад, до дитини), а так само про
знищення або пошкодження майна потерпілої чи її родичів, погроза розголошення
відомостей, що ганьблять честь і гідність потерпілої» (п. 8).

Інформаційні дії, як правило, характеризують об’єктивну
сторону злочину в організатора, підбурювача, часто у пособника при вчиненні злочинів
у співучасті.

Кримінальним кодексом передбачені деякі склади злочинів, які
вчиняються за допомогою як фізичних, так і інформаційних дій (шахрайство,
вимагання та ін.).

Спосіб опису дії в диспозиціях кримінально-правових норм
застосовується різний. КК України містить склади злочинів, які визначаються
вчиненням однієї дії (напр., ст. 185 ч. 1 КК «Крадіжка»). Існують склади
злочину, які визначаються вчиненням кількох альтернативних дій (напр., ст. 327
КК «Заготівля, переробка або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування
чи іншої продукції»).

Бездіяльність. Якщо дія — це активна людська поведінка щодо
забороняючого припису кримінально правової норми, то бездіяльність, навпаки, є
пасивним видом поведінки, пов’язаним з невиконанням законодавчого припису діяти
активно у визначеній ситуації.

Таким чином, бездіяльність — це пасивна людська поведінка,
пов’язана з невиконанням визначених законом дій, які винний міг і повинен був
вчинити в конкретній ситуації.

Хоча кількість складів злочинів, які вчиняються шляхом
бездіяльності, суттєво менша, ніж тих, які вчиняються шляхом активних дій, саме
з цією категорією деліктів пов’язані найтрагічніші злочини останніх десятиліть
— Чорнобильська катастрофа, катастрофа пароплава «Адмірал Нахімов» та ін.

Якщо злочинна дія є забороненим видом поведінки для
невизначеного кола осіб, фактично для всіх, хто підпадає під категорію
«загальний суб’єкт злочину», то бездіяльність може мати місце в поведінці
обмеженого кола осіб, які визначаються шляхом встановлення ряду об’єктивних та
суб’єктивних ознак, пов’язаних із ситуацією та особою винного. Ці ознаки
фіксують обов’язок реалізації особою відповідної поведінки.

Не всяка людина і не в будь-якій ситуації несе обов’язок
здійснення відповідної поведінки. Цей обов’язок може визначатись:

♦ законом;

♦ службовим становищем особи;

♦ виконанням відповідних функцій;

♦ виконанням договору;

♦ здійсненням відповідної поведінки;

♦ родинними відносинами.

Однак однієї наявності обов’язку діяти відповідним чином
недостатньо, щоб зробити висновок про злочинну бездіяльність. Необхідно
визначити наявність ще одного її компонента — реальної можливості діяти
відповідним чином. Об’єктивна дійсність не завжди дозволяє діяти так, як цього
вимагає кримінальний закон. За відсутності такої можливості, звичайно, відсутні
підстави для визначення стану злочинної бездіяльності.

Злочинна бездіяльність може бути вчинена як одноразово, так
і бути розтягнутою у часі, вчинятись неодноразово (повторно або систематично).

У більшості випадків відповідальність за злочинну
бездіяльність настає при настанні відповідних суспільно небезпечних наслідків,
рідше коли бездіяльність реально ставить суспільні відносини, що прийняті під
кримінально-правову охорону, під загрозу заподіяння шкоди. У випадках, коли
нормою прямо передбачено шкідливі наслідки бездіяльності, вона сама по собі не
може утворювати об’єктивної сторони складу злочину (див. ухвалу судової колегії
в кримінальних справах Верховного Суду України від 21 липня 1998 р. по справі
Ш.).

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ