1.4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права :: vuzlib.su

1.4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права :: vuzlib.su

44
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


1.4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права

.

1.4. Кримінальне право в системі права. Система
кримінального права

Кримінальне право України займає одне з провідних місць у
системі права в цілому. Воно разом з цивільним та адміністративним правом
належить до фундаментальних галузей системи права. Однак виходячи з завдань,
які воно вирішує, методу, за допомогою якого це здійснюється, місця, що займає
кримінальне право в системі права, в цілому є особливим. Фактично й інші галузі
права в тій чи іншій частині здійснюють функцію охорони суспільних відносин.
Лише кримінальне право веде боротьбу з тими з них, які спричиняють шкоду на
загальносуспільному рівні. Тому для боротьби з ними обрано крайній метод,
найжорсткіші форми.

Від інших фундаментальних галузей кримінальне право
відрізняється як за об’єктом правового регулювання, так І за методом його
здійснення.

Кримінальне право фактично реалізується у формах, визначених
кримінально-процесуальним правом. Кримінальний процес стосовно кримінального
права є тією формою, в якій матеріальне право проявляється. Фактично
кримінально-процесуальне право утворює те середовище, в якому матеріальне
кримінальне право реалізується. Якщо б уявити ситуацію, в якій
кримінально-процесуальне право не існувало б, то з впевненістю можна
стверджувати, що матеріальне кримінальне право залишилось би «пустим звуком»,
папірцем, який би нікого ні до чого не зобов’язував. Як справедливо зауважив з
огляду на це німецький філософ К. Маркс: «Один и тот же дух должен одушевлять
судебный процесы и законы, ибо процесс есть только форма жизни закона,
следовательно, проявление его внутренней жизни».

Тісним є зв’язок кримінального права з
кримінально-виконавчим правом, яке регулює відносини, що виникли в процесі
виконання покарання.

У низці питань кримінальне право пов’язано Із міжнародним
правом. Це стосується проблем екстериторіальності, дипломатичної
недоторканності, визначення території дії кримінального закону, видачі
злочинців, відповідальності за діяння, визнані злочинними світовим
співтовариством (напр., міжнародний тероризм, найманство та ін.).

Структурно кримінальне право поділяється на Загальну та
Особливу частини. Такий поділ виник у XVIII ст. До цього часу існували
відокремлені закони, які передбачали відповідальність за окремі злочини (види
злочинів). Однак розвиток науки кримінального права привів до виділення
відповідних інститутів, які мали значення для всіх видів злочинів (стадії
вчинення злочину, співучасть у злочині, обставини, що виключають кримінальну
відповідальність та ін.). Таким чином, виник поділ на Загальну та Особливу
частини. Слід зауважити, що, не зважаючи на відповідну стабільність, Загальна частина
кримінального права перебуває в постійному розвитку, збагачуючись на базі
теоретичних розробок науковців-криміналістів.

Загальна частина чинного КК складається з 15 розділів,
Особлива частина — з 20 розділів

У свою чергу розділи можуть бути умовно поділені на правові
інститути (напр., розділ про обставини, що виключають злочинність діяння,
містить у собі інститут необхідної оборони, інститут затримання особи, що
вчинила злочин, інститут крайньої необхідності, інститут діяння, пов’язаного з
ризиком та ін.). Кожний інститут складається з відповідних кримінально-правових
норм.

Система курсу кримінального права не збігається з системою
Кримінального кодексу. Вона є деталізованою порівняно з КК і включає вивчення
тем наближено до правових інститутів, а не розділів КК.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ