8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій :: vuzlib.su

8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій :: vuzlib.su

81
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

.

8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

Наявність різноманітних видів міжнародного кредиту обумовлює
використання на практиці різних за своїм змістом і специфікою механізмів
здійснення міжнародних кредитних операцій. Розглянемо механізми міжнародного
банківського кредиту, який в сучасних умовах переважає в сфері
зовнішньоекономічних зв’язків. Банки виступають як одні з головних
організаторів зовнішньоекономічної діяльності своїх клієнтів.

В Україні використання оптимальних за структурою механізмів
міжнародних банківських кредитних операцій забезпечуватиме стимулювання
експорту, що є важливим для розвитку національної економіки. Експортери на
світовому ринку сьогодні, по суті, не можуть продати своїх товарів без
відстрочки платежу і відповідного банківського кредитування імпортерів. У
зовнішньоторговельній діяльності за поставки експортера імпортери
розплачуються, як правило, коштами, одержаними від банку.

Приватні міжнародні позики (позики приватних банків,
банківських синдикатів) надаються найчастіше підприємствам (фірмам), тих країн-позичальників,
які отримують кредити МВФ або Світового банку.

Банки надають експортні та фінансові міжнародні кредити.
Експортний кредит надається банком країни-експортера банку країни-імпортера (чи
безпосередньо імпортеру) для кредитування зовнішньоторговельних угод.
Особливістю експортного кредиту є його «зв’язаний» характер:
позичальник зобов’язаний використовувати дану позику тільки для купівлі товарів
у країні кредитора. Фінансовий кредит дає змогу імпортеру здійснювати купівлю
товарів на ринку будь-якої іншої країни. Зрозуміло, що фінансовий кредит
створює більш вигідні умови для імпортерів товарів. Експортер кредитує
імпортера у формі виставлення переказного векселя-трати. Імпортер кредитує
експортера при оплаті товарів авансом (при попередній оплаті).

Банки можуть відкривати кредитні лінії для іноземних
постачальників на оплату закуплених товарів (послуг) або проведення робіт.
Розрізняють міжнародні кредитні лінії загального призначення та спеціальні.
Кредитні лінії загального призначення відкриваються на певну суму і дозволяють
кредитувати різних імпортерів у країні, що отримала даний кредит. Механізм
спеціальних (або проектних) кредитних ліній передбачає кредитування певних
конкретних інвестиційних проектів.

У міжнародній торгівлі досить широко використовується
механізм акцептно-рамбурсного кредиту, який поєднує в собі кредитну і
гарантійну операції. За своїм змістом такий вид кредиту передбачає: по-перше,
акцепт банком векселів експортера; по-друге, переведення (рамбурсування) суми
векселя імпортером банку-акцептанту. Банк надає гарантію на користь клієнта на
певну суму шляхом акцепту виставлених на даний банк переказних векселів (трат).
Банки беруть за такий акцепт певну винагороду з імпортера. Подібні міжнародні
кредитні операції розширюють для експортерів можливості реалізації товарів, а
для імпортерів полегшують їх купівлю.

Механізм акцептно-рамбурсного кредитування полягає в тому,
що банк імпортера в межах узгодження лімітів кредитування виставляє
безвідкличні акредитиви на банк експортера, який бере на себе зобов’язання
акцептувати переказані векселі (трати) й оплатити їх з настанням терміну
оплати. Товарний акредитив — це зобов’язання банку за дорученням та за рахунок
покупця-імпортера впродовж встановленого терміну видати експортеру (через його
банк) обумовлену суму в певній валюті. Після відвантаження товару експортер
направляє платіжні й товарні документи до свого банку. Банк експортера після
цього акцептує переказаний вексель, здійснюючи його облік, і виплачує
експортерові вартість товару (за відрахуванням облікової ставки та акцептної
комісії). Потрібні для цього кошти банк експортера отримує через переоблік
трати на світовому грошовому ринку.

Акцептно-рамбурсне кредитування здійснюють, як правило,
найбільш надійні і відомі міжнародні банки.

У міжнародній торговельній практиці використовуються і так
звані резервні кредити типу «Stand-by», в основі яких лежить
встановлення сумарних кредитних лімітів і отримання позики протягом певного
періоду в міру виникнення у клієнтів потреби у такому кредитуванні.

Для полегшення міжнародних платежів застосовується механізм
факторингу. Спеціальна факторингова компанія здійснює купівлю грошових вимог
експортера до імпортера. Експортер передає компанії-фактору вимоги до покупця,
а фактор за певну винагороду (відсотки) бере на себе зобов’язання щодо
отримання платежу за ними.

Поширеним механізмом міжнародного банківського кредиту є
форфетування (від фр. a forfait — повністю, загальною сумою). За своїм
економічним змістом форфейтинг означає надання певних прав в обмін на
здійснення платежу. В банківській практиці механізм цієї кредитної операції
пов’язаний з купівлею на певний строк на заздалегідь встановлених умовах
векселів та інших боргових і платіжних документів. Банк — покупець вимог бере
на себе комерційні ризики, що пов’язані із неплатоспроможністю імпортера, без
права регресу (обороту) цих документів на попереднього власника. Тим самим
експортна угода із кредитної перетворюється в розрахункову, що є безумовно
вигідним для експортера.

У міжнародній торгівлі використовується механізм
кредитування на компенсаційних засадах. У цьому випадку погашення кредиту
здійснюється не грішми (валютою), а поставками продукції підприємств (фірм),
збудованих й обладнаних за рахунок одержаної позики. Умови кредиту, що надається
на компенсаційних засадах, є привабливими, насамперед, для країн, що
розвиваються.

Важливим інструментом європейського кредитного ринку (ринку
єврокредитів) є механізм роловерного кредитування. На основі цього механізму
надається довгостроковий кредит з періодично змінюваною ставкою відсотка. Це
означає, по суті, періодичне «перекредитування» кредиту. Механізм
роловерного кредиту передбачає поділ договірного кредитного строку на більш
короткі періоди (3—6 місяців) і встановлення твердої відсоткової ставки тільки
для першого періоду. Для кожного наступного періоду відсоткова ставка
коригується з урахуванням зміни кон’юнктури ринку, валютних курсів, цін тощо.
Відновлювані роловерні кредити не мають встановленої загальної суми позики.

Конкретні механізми здійснення міжнародних кредитних
операцій надзвичайно складні і різноманітні, їх вивчення передбачає окремий
більш детальний розгляд, що не є завданням даного навчального посібника.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ