7.4. Лізинговий кредит в Україні :: vuzlib.su

7.4. Лізинговий кредит в Україні :: vuzlib.su

75
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


7.4. Лізинговий кредит в Україні

.

7.4. Лізинговий кредит в Україні

Вигоди від використання лізингу очевидні, тому поширення
лізингової діяльності в українській економіці є важливим і необхідним. У
сучасних умовах в Україні слід створити сприятливе економічне і психологічне
середовище для розвитку лізингового кредиту, сформувати стабільний ринок
лізингових послуг.

Відносини між суб’єктами лізингу регулюються Законом України
«Про лізинг», іншими нормативно-правовими актами держави та
укладеними відповідно до них договорами лізингу. Вже функціонує ряд лізингових
компаній, більша частина з яких об’єднана у Всеукраїнську асоціацію лізингу
«Укрлізинг».

Договір лізингу укладається в Україні у формі тристоронньої
угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об’єкта лізингу або
двосторонньої угоди між лізинго-давцем і лізингоодержувачем. Договір лізингу
має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам законодавства
України.

Економічною передумовою широкого розвитку лізингу є
запровадження таких норм амортизаційних відрахувань, які передбачають прискорену
амортизацію основних фондів з метою більш швидкого оновлення їх. За таких умов
значно зростає прибутковість проведення лізингових операцій — закупівлі
обладнання для здачі в оренду. Найпростішою формою лізингу є прокат обладнання
на короткостроковий період.

Значні перспективи має використання вітчизняними
підприємствами лізингу в сфері міжнародної торгівлі, що дозволяє фінансувати
поставки сучасного обладнання в нашу країну. За допомогою міжнародних
лізингових компаній кожне підприємство дістає змогу придбати в оренду потрібне
йому обладнання з-за кордону.

В інвестиційних проектах в умовах української економіки
важливо застосовувати змішані варіанти фінансування, тобто збалансовану
фінансово-кредитну систему інвестування з включенням до неї лізингу як однієї
із складових. Лізинг дає можливість зекономити кошти на початкових стадіях
реалізації інвестиційних проектів.

В Україні перспективним є проведення лізингових операцій у
сільському господарстві. Постановою Кабінету Міністрів України № 1031 від 18
вересня 1997 р. створено державний лізинговий фонд для технічного переоснащення
вітчизняного сільського господарства. Мета його — поліпшення
матеріально-технічного та сервісного забезпечення сільськогосподарського
виробництва.

Кошти державного лізингового фонду мають використовуватися
на придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки на засадах платності (до
50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на момент укладання
угоди) та зворотності (не пізніше 5 років) згідно з укладеними договорами.
Міністерство агропромислового комплексу (сільського господарства і
продовольства) разом із Міністерством промислової політики щорічно мають
затверджувати відповідно до вимог товаровиробників баланс потреби виробництва
вітчизняної та закупівлі імпортної техніки і доводити вітчизняним заводам — —
виготовлювачам сільськогосподарської техніки обсяги її закупівлі для
сільськогосподарських товаровиробників.

У 2001 р. на базі державного лізингового підприємства
«Украгролізинг» було утворено відкрите акціонерне товариство
Національна акціонерна компанія «Украгролізинг».

Підвищення попиту на технічні засоби виробництва сприятиме
збільшенню обсягів угод, здійснюваних лізинговими компаніями.

Лізинговий кредит вигідний для українських товаровиробників
як зручне джерело фінансування, засіб економії коштів, метод зменшення ступеня
інвестиційного ризику та інструмент технічного оновлення виробництва. Лізинг
можна розглядати як одну із найперспективніших форм виробничого інвестування,
здатну суттєво пожвавити процес технологічного оновлення виробництва в Україні.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ