2.2. Механізм комерційного кредиту :: vuzlib.su

2.2. Механізм комерційного кредиту :: vuzlib.su

119
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.2. Механізм комерційного кредиту

.

2.2. Механізм комерційного кредиту

Механізм проведення комерційного кредиту досить складний за
своїм змістом і структурою.

Традиційний механізм комерційного кредиту передбачає
проведення вексельного кредитування. Платник (позичальник) надає постачальнику
(кредитору) комерційний вексель, у номінальну вартість якого входить ціна
товару (роботи, послуги) та відсотки за наданий кредит. При цьому постачальник
надає платникові право погашати платежі частинами і протягом певного часу
(тобто в розстрочку).

На практиці, як вже зазначалося вище, може використовуватися
й механізм комерційного кредитування без оформлення позики векселем.

У деформованій економіці при попередній оплаті продукції
виникає такий специфічний вид комерційного кредиту, як кредит покупця. Його
механізм характеризується наданням комерційного кредиту покупцями
постачальникам шляхом авансованих платежів (купувальних авансів).

У розвинутих країнах з 40—50-х років XX ст. набув поширення
новий механізм комерційного кредитування, основою якого є надання кредиту
продавцями покупцям шляхом простих записів вартості проданих у кредит товарів
за відкритим рахунком.

Сучасний механізм комерційного кредиту характеризується
поєднанням міжфірмових розрахунків і кредитування за відкритим рахунком. Такі
розрахунково-кредитні відносини (так званий фірмовий кредит) особливо активно
використовуються у міжнародних економічних зв’язках.

На відміну від традиційного сучасний механізм комерційного
кредиту відображає принципово новий рівень коопераційних промислових відносин:
розширення прямих довгострокових господарських зв’язків, що охоплюють все
більшу кількість підприємств (фірм), які виступають поперемінне в ролі
продавців і покупців. Вексельна форма комерційного кредиту в цих умовах втрачає
свій економічний сенс. Виникає необхідність регулярного здійснення
взаєморозрахунків між підприємствами (фірмами) за взаємними (зустрічними)
товарними поставками шляхом поєднання кредитування і розрахунків за відкритим
рахунком.

Поширений у світовій економіці й внутрішньо ко рпора-ційний
комерційний кредит, який надається транснаціональними корпораціями (ТНК) своїм
філіалам у вигляді розстрочки платежу за товарні поставки.

Сучасні види комерційного кредиту більш прості щодо
технології здійснення. Вексельні ж операції є трудомісткими і складними за
своїм змістом. Сучасний механізм комерційного кредиту включає в себе систему
«Сконто», тобто торгові знижки з покупної ціни товарів.
«Сконто» використовується при оплаті вартості товарів протягом
певного терміну після виписки рахунків, що заздалегідь оговорюється в
контрактах.

Виробники (продавці) постійно шукають нові механізми і
технології комерційного кредиту, аби забезпечити безперебійну реалізацію своїх
товарів (послуг, робіт). Конкретні умови комерційного кредитування залежать від
кон’юнктури певного товарного ринку. Так, на світовому ринку з розширенням
експорту машин і складного обладнання новим явищем стало подовження термінів їх
комерційного кредитування. Довгострокові кредити у такому разі надаються
продавцем покупцю на основі банківських гарантій.

До нетрадиційних механізмів комерційного кредиту в
господарській практиці відносять кредитування за контрактом типу «франчайзинг».
Франчайзинг — це фінансово-кредитна операція, пов’язана із забезпеченням
прибуткової діяльності малого бізнесу; це ліцензія великого та відомого
підприємства (фірми) дрібному підприємцю на продаж продукції чи надання послуг
під його маркою (товарним знаком).

Плата за ліцензію (франшизу) може бути прямою — у формі
певної грошової суми (роялті) або непрямою — у формі зобов’язання купувати ті
товари чи послуги, з яких власник ліцензії має комерційний інтерес. В Україні
успішно діють такі франчайзингові мережі, як «Кока-кола»,
«Кодак-Експрес», «Дока-Шцца» та ін.

Одним із нових видів комерційного кредиту є форфейтинг, який
використовується для кредитування зовнішньоторговельних операцій. Форфейтинг —
це кредитування експортера шляхом купівлі векселів або інших боргових
зобов’язань; це специфічний метод трансформації комерційного кредиту в
банківський.

Продавцем при форфейтингу виступає експортер, який поставив
товар і прагне інкасувати розрахункові документи імпортера з метою одержання
грошей. Покупцем (форфейтером), як правило, є банк або окрема спеціалізована
фірма. Форфейтер бере на себе боргові зобов’язання імпортера за мінусом
відсотків на весь термін, на який вони виписані.

Удосконалення механізму комерційного кредиту спрямоване на
найповніше стимулювання продажу (реалізації) товарів (послуг, робіт).

.

  Назад

  ПОДЕЛИТЬСЯ
  Facebook
  Twitter
  Предыдущая статьяСоус Бешамель
  Следующая статьяБ. Вера :: vuzlib.su

  НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ