Список використаної літератури: :: vuzlib.su

Список використаної літератури: :: vuzlib.su

69
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Список використаної літератури:

.

Список використаної
літератури:

1.Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної
Ради України. 1999. №40. Ст.365, 2.Закон України «Про судову експертизу» //
Відомості Верховної Ради України. 1994. №28. Ст.232, 3.Порядок ведення касових
операцій у народному господарстві України // Баланс-Агро. 1999. №3, 4.Указ Президента
України від 12 червня 1995 року №436 «Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки» // Урядовий кур’єр. №89. 15 квітня
1999р., 5.Правила визначення платіжності банкнот і монет Національного банку
України // Податки та бухгалтерський облік. №28. Липень 1999р., 6.Інструкція
про службові відрядження в межах України та за кордон // Податки та
бухгалтерський облік. №18. Травень 1999р., 7.Інструкція №7 «Про безготівкові
розрахунки в господарському обороті України» // Податки та бухгалтерський
облік. №29. Липень 1999р., 8.Порядок обчислення середньої заробітної плати //
Податки та бухгалтерський облік. №33. Серпень 1999р., 9.Порядок визначення
розміру допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв’язку з
вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислювальний доход, та
особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за
рік // Податки та бухгалтерський облік. №19. Травень 1999р., 10. Інструкція про
порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та
громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів,
а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України // Податки та
бухгалтерський облік. №31. Серпень 1999р., 11.Порядок справляння збору на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття // Податки та
бухгалтерський облік. №41. Жовтень 1999р., 12.Відображення на рахунках
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці // Все про бухгалтерський
облік. №85. 17 вересня 1998р., 13.Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку
«Звіт про рух грошових коштів» // Бухгалтерський облік і аудит. №6. 1999.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ