Література: :: vuzlib.su

Література: :: vuzlib.su

66
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Література:

.

Література:

Конституція України. — Київ, 1996.

Закон України »Про Кабінет Міністрів
україни».

Закон України »Про місцеві державні
адміністрації».

Закон України »Про місцеве
самоврядування».

Закон України »Про державну службу».

Указ Президента України № 1089/97
від 2 жовтня 1997 р.

Указ Президента України № 1114/96
від 6 жовтня 1998 р.

Адміністративне право: сучасний стан
і напрями реформування // Матеріали першої національної науково — теоретичної
конференції.— Яремче, 1998.

Концепція реформи адміністративного
права України // Підготовлена робочою групою Кабінету Міністрів Украни. — К.,
1998.

Гегель Т. Философия права. —М.,
1990.

Авер ‘ячов В.Б. Адміністративне право
України і доктринальні аспекти реформування // Право України. — 1998, № 8.

Авер ‘янов В. Б. Органи виконавчої
влади України. — К., 1997. Авер’яное В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада:
конституційні засади і шляхи реформування.—X., 1998.

Андрийко О.Ф. Государственньїй
контроль: пути й тенденции развития. — К., 1994.

Атамаччук Г.В. Теория
государственного управлення. Курс лекций. М., 1997.

БахрахД.Н. Административное право.
Учебник для вузов. — М., 1997.

Битяк Ю.П.. Зуй В.В Адміністративне
право. — X., 1996.

Бернар Гурне. Державне
управління.—К., 1993.

Гаєвський Б.А. Основи науки
управління: навч. посібник. — К., 1997.

Голосніченко І.П. Адміністративне
право України (основні категорії та поняття). Посібник, — Ірпінь, 1998.

Державне управління: теорія і практика.
За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б. Авер’янова. — К., 1998 р.

Коваль Л. В Адміністративне право.—
1996. Коліушко 1. Адміністративна реформа в Україні // Право України.—1998, №
2. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності.—К., 1996.
Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні:

політико-правові проблеми
організації виконавчої влади // Право України.— 1997,

№1.

Щекин Г В. Теория социального
управлення. — К., 1996. 220

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ