§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати :: vuzlib.su

§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати :: vuzlib.su

68
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 9. Відпустки без збереження заробітної плати

.

§ 9. Відпустки без збереження
заробітної плати

Чинним законодавством передбачено
надання відпусток без збереження заробітної плати. В одних випадках ці
відпустки повинні надаватись в обов’язковому порядку, в інших — за згодою
сторін.

В обов’язковому порядку відпустки
без збереження заробітної плати надаються матері або батьку, який виховує
дитину без матери (в тому числі у випадку тривалого перебування матери у
лікувальній установі), що мають двох і більше дітей віком до 15 років або
дитину-інваліда, тривалістю до 14 календарних днів щорічно; чоловікові, жінка
якого перебуває у передпологовій відпустці, — тривалістю до 14 календарних
днів; матері або іншим особам (батькові, бабі, діду чи іншим родичам) у
випадку, коли дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, що визначається
медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;
ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та
особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», — тривалістю 14 календарних днів; ветеранам
праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, —
тривалістю 21 календарний день щорічно; пенсіонерам за віком та інвалідам III
групи — тривалістю до ЗО календарних днів; працівникам у випадку смерті рідних
по крові або по шлюбу: подружжя, батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка,
падчерки), братів, сестер тривалістю до семи календарних днів без урахування
часу, необхідного для проїзду до місця події і назад; інших рідних тривалістю
до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду;
працівникам по догляду за хворим рідним по крові, який за висновком медичної
установи потребує постійного стороннього догляду, — тривалістю, що визначається
медичним висновком, але не більше ЗО календарних днів; працівникам для
завершення санаторно-курортного лікування -тривалістю, що визначається медичним
висновком; працівникам, які допущені до вступних екзаменів у вищих установах
освіти, — тривалістю ЗО календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад; працівникам, допущеним
до здачі вступних екзаменів в аспірантуру з відривом або без відриву від
виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в
аспірантурі і успішно виконують індивідуальний план підготовки, — тривалістю,
що необхідна для проїзду до місцезнаходження вищої установи освіти або установи
науки і назад; сумісникам на строк до закінчення відпустки по основному місцю
роботи; ветеранам праці — тривалістю до 14 календарних днів щорічно.

Працівникам, які використали за
попереднім місцем роботи щорічну основну і додаткову відпустки, тривалість яких
становила не менше 24 календарних днів, і одержали за них грошову компенсацію,
відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю до 24
календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання
шестимісячного строку безперервної роботи.

За сімейними обставинами та з інших
поважних причин працівникові може бути надана відпустка без збереження
заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і власником або
уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У порядку, визначеному колективним
договором, власник або уповноважений ним орган у випадку простою підприємства з
не залежних від працівників причин може надавати відпустки без збереження
заробітної плати або з частковим її збереженням.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ