§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи :: vuzlib.su

§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи :: vuzlib.su

159
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

.

§ 13. Порядок оформлення звільнення
працівника з роботи

При звільненні працівника з роботи
видається наказ, в якому зазначаються підстава розірвання трудового договору з
посиланням на відповідний пункт і статтю закону. На підставі цього наказу до
трудової книжки робиться запис про причини звільнення, в ній також робиться
посилання на формулювання чинного законодавства із зазначенням відповідного
пункту і статті закону. Звільнення не може здійснюватися з підстав, не
передбачених законом.

Трудова книжка з належно оформленим
записом видається працівнику в день звільнення. У разі звільнення працівника з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов’язаний у день
звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках
звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. На вимогу працівника
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний також видати довідку про
роботу працівника на даному підприємстві із зазначенням спеціальності,
кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

У деяких випадках при припиненні трудового
договору працівникам виплачується вихідна допомога, її виплата проводиться: при
припиненні трудового договору в зв’язку з призовом чи вступом працівника на
військову службу або направленням на альтернативну (невійськову) службу; в разі
відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з
підприємством, а також при відмові від продовження роботи у зв’язку із зміною
істотних умов праці; при достроковому розірванні строкового трудового договору
на вимогу працівника при порушенні власником або уповноваженим ним органом
законодавства про працю, колективного або трудового договору; у випадках зміни
в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або
перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників; у
випадку виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають
продовженню даної роботи; при поновленні на роботі працівника, який раніше
виконував цю роботу.

Вихідна допомога виплачується в
розмірі середнього місячного заробітку. Громадянам, які призвані або прийняті
на військову службу, направлені на альтернативну (невійськову) службу, вихідна
допомога виплачується у розмірі двомісячної заробітної плати. При розірванні
працівником трудового договору за власним бажанням, якщо власник або
уповноважений ним орган не додержується законодавства по охороні праці, умов
колективного договору з цих питань, працівнику виплачується вихідна допомога в
розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного
заробітку.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ