§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації :: vuzlib.su

§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації :: vuzlib.su

67
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання
інформації

.

§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації

Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток,
заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх
пошкодження (ст. 357). Предметом цього злочину є офіційні документи, штампи,
печатки, а також приватні документи, незалежно від форми власності підприємств,
установ, організацій в яких вони знаходяться (ч. 1), а також паспорт або інший
важливий особистий документ (ч. 3).

Документ — це належним чином оформлений матеріальний носій будь-яких
відомостей (на папері, фото-, кіно-, аудіо-, відеоплівці), призначений для
посвідчення юридичне значимих фактів і подій. Штампи і печатки — це спеціальні
пристрої (форми), на яких міститься дзеркальне відображення текстів, знаків,
малюнків для отримання відбитків на поверхні різних матеріалів (папері, сургучі,
металі). Штампи і печатки використовуються або для посвідчення офіційного
характеру різних документів (вони мають реквізити підприємств, установ
організацій), або для підтвердження фактів, що мають юридичне значення,
пломбування приміщень, вантажів, поштових відправлень. Офіційними є документи,
штампи і печатки, які складені (виготовлені), видані або знаходяться в обороті
державних або громадських організацій, установ, підприємств.

Предметом злочину відповідно до ч. 1 цієї статті можуть бути і приватні документи,
тобто документи, що надходять від громадян (наприклад заяви, скарги). Такі
документи мають знаходитися у приміщеннях підприємств, установ, організацій або
у веденні уповноваженої службової особи хоча б і поза відповідним приміщенням
(при супроводі вантажів, у відрядженні тощо).

Об’єктивна сторона злочину полягає в різних формах незаконного вилучення і
заволодіння зазначеними предметами: викрадення їх будь-якими ненасильницькими
способами, а так само шляхом привласнення, вимагання, шахрайства, зловживання
службовим становищем (характеристику цих злочинів викладено у розділі VII
підручника — «Злочини проти власності»), а також у знищенні, пошкодженні чи
приховуванні. Застосування у процесі вилучення предметів насильства не
охоплюється цією статтею і вимагає додаткової кваліфікації залежно від того,
приватна чи службова особа зазнає такого насильства. Що стосується понять
«умисне знищення», «пошкодження» і «приховування» цих предметів, то знищення
документа, штампу, печатки — це безповоротне руйнування, при якому їх неможливо
ідентифікувати і використати за призначенням (наприклад, документ спалений);
пошкодження має місце, коли можливість ідентифікації не втрачена, але
використання цих предметів без відновлення неможливе (наприклад, вони порвані,
залиті фарбою). Приховування документів (штампу, печатки) — це їх утаювання, що
не дозволяє власнику, адресату та іншим особам у потрібний момент скористатися
ними за призначенням.

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї із зазначених
дій. Подальше незаконне використання документів, штампів, печаток ст. 357 не
охоплюється і за наявності ознак іншого злочину вимагає самостійної
кваліфікації.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. Обов’язковою її ознакою
є корисливий мотив чи інші особисті інтереси. Такі інтереси можуть виявлятися у
прагненні дезорганізувати роботу підприємства, влаштувати неприємності особам,
які відповідають за документи, перешкодити викриттю злочинця тощо.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа при досягненні 16-річного віку.
Вчинення подібних дій службовою особою з використанням свого службового
становища тягне відповідальність за службове зловживання за ст. 364.

У частині 2 ст. 357 передбачена відповідальність за ті самі дії, якщо вони
спричинили порушення роботи підприємств, установ чи організацій (наприклад,
неможливість або ускладнення виконання ними своїх функцій внаслідок втрати того
або іншого документа (штампу, печатки) — фінансових і господарських операцій,
видачі громадянам необхідних документів тощо) або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів, печаток (наприклад гербові печатки, докази з
кримінальних і цивільних справ, записи актів громадянського стану тощо).

У частині 3 ст. 357 передбачена відповідальність за незаконне заволодіння
будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом. Паспорт —
це універсальний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує як
громадянство України, так і деяких зарубіжних держав (паспорт громадянина
України, загальногромадянський закордонний паспорт, службовий закордонний
паспорт). До інших важливих особистих документів відносяться документи, що
виконують функції паспорта для окремих категорій громадян (свідоцтво про
народження, військовий квиток), а також нагородні документи, дипломи, атестати,
трудові книжки. Якщо незаконне заволодіння супроводжувалося насильством,
необхідна додаткова кваліфікація за відповідними статтями КК.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел. Мотиви злочину можуть
бути різними (помста, користь тощо).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 357 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
трьох років; за ч. 2 ст. 357 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення
волі на той самий строк; за ч. З ст. 357 — штраф до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до трьох
місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання
підроблених документів (ст. 358). Предмет злочину: посвідчення та інші
документи, які видаються чи по-свідчуються державними або громадськими
підприємствами, установами, організаціями, громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати
такі документи (ним, наприклад, може бути працівник паспортної служби). Ці
документи повинні надавати права або звільняти від обов’язків (наприклад,
диплом кандидата наук дає право претендувати на посаду доцента, лікарняний лист
звільняє від роботи тощо). Штампи, печатки та бланки підприємств, установ,
організацій, незалежно від форми власності, а також інші офіційні штампи,
печатки та бланки (маються на увазі штампи, печатки та бланки
громадянина-підприємця, приватних нотаріусів, лікарів тощо).

Склад цього злочину відсутній, коли йдеться про неофіційні документи, тобто
особисті документи громадян, що надають певні права іншим особам або звільняють
їх від обов’язків. Тому, наприклад, підроблення боргової розписки з метою
отримати вже повернений борг або підроблення заповіту з метою отримати спадщину
не можуть кваліфікуватися за ст. 358, а утворять склад приготування до
шахрайства (статті 14 і 190).

Об’єктивна сторона цього злочину виражається в таких діях: підробленні
посвідчення або іншого документа, який надає права або звільняє від обов’язків,
виготовленні підроблених печаток, штампів чи бланків, у збуті зазначених
документів, штампів, печаток чи бланків. Підроблення — це повне виготовлення
фальшивого документа, схожого на справжній, а також зміна характеру чи змісту
справжнього документа за допомогою технічних маніпуляцій (підтирання,
підчистки, витравлення). Підробленим визнається і бездоганний з точки зору
форми документ, зміст якого є неправдивим (наприклад, бездоганно оформлений
лікарняний лист, виданий заві-домо здоровій людині). Виготовлення штампів,
печаток, бланків означає, що вони з самого спочатку створюються будь-яким
способом, або у справжні предмети вносяться необхідні зміни. Збут перерахованих
у законі предметів означає їх відшкодувальне або безоплатне відчуження (продаж,
обмін, дарування). Особа, яка збуває підроблений предмет, не обов’язково
повинна сама його виготовити або видозмінити, досить знати, що він фальшивий.

Закінченим цей злочин вважається з моменту вчинення хоча б однієї із
зазначений дій.

Суб’єктивна сторона цього злочину полягає у прямому умислі і спеціальній
меті — використання підробленого документа, штампу, печатки, бланка за
призначенням як самим підроблювачем, ви-готівником, так і іншими особами. Якщо
мета інша (продемонструвати майстерність, поповнити колекцію тощо) — склад
злочину відсутній. Збут спеціальної мети не передбачає, вона може бути
будь-якою.

Суб’єкт цього злочину — приватна особа. Службова особа, у разі вчинення
таких дій відповідає за службове підроблення (ст. 366) або (якщо предметом
злочину є виборчі документи) за ст. 158.

У частині 2 ст. 358 передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, а у ч. З ст. 358 — за
використання завідомо підробленого документа.

З об’єктивної сторони використання полягає у наданні підробленого документа
установам, підприємствам, організаціям (незалежно від форми власності) або
пред’явленні їх службовою особою з метою набути будь-яких прав або звільнитися
від обов’язків (наприклад, надання фальшивого посвідчення учасника ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС для отримання пільг). Під ознаки цієї статті
підпадає також використання справжнього, але чужого документа (наприклад,
пред’явлення з метою безкоштовного проїзду посвідчення міліціонера, яке
належить іншій особі). Злочин вважається закінченим з моменту пред’явлення
(надання) підробленого документа.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел.

Суб’єктом цього злочину може бути особа, яка використала документ,
виготовлений іншою особою. Особа, яка підробила документ, а потім сама ж його
використала, відповідає лише за першою або другою частиною цієї статті. Частина
3 застосовується до дій особи тоді, коли за виготовлення підробленого документа
закінчилися строки давності.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 358 — штраф до сімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження
волі на строк до трьох років; за ч. 2 ст. 358 — обмеження волі на строк до
п’яти років або позбавлення волі на той самий строк; за ч. З ст. 358 — штраф до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до
шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання
інформації (ст. 359). Предмет злочину — це відповідна інформація, яка не
призначена для передачі за будь-якими каналами зв’язку, а відображає
безпосереднє спілкування між людьми у процесі їх повсякденного життя та роботи.
Засоби, за допомогою яких отримується така інформація, — це пристрої і прилади
для таємного прослуховування і спостереження, у тому числі з використанням
аудіо- та відеозапису, кіно- і фотозйомки, оптичних приладів тощо. Якщо ж
інформація, яка отримується за допомогою технічних засобів, незаконно
прочитується з листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої
кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, таке
діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 163.

Об’єктивна сторона цього злочину виражена у незаконному використанні
зазначених засобів. Використання конфіденційної інформації про будь-яку особу
не допускається, «крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини» (ч. 2 ст. 32
Конституції). Таким законом є, зокрема, Закон України «Про оперативно-розшукову
діяльність» від 18 лютого 1992 р.. Відповідно до нього негласне отримання
інформації здійснюється лише у виняткових випадках спеціальними оперативними
підрозділами ряду державних органів, перелік яких є вичерпним: Міністерство
внутрішніх справ, Державна податкова служба, Прикордонні війська, Служба
безпеки, Управління державної охорони, Державний департамент України з питань
виконання покарань (ст. 5 зазначеного Закону). Отримання конфіденційної
інформації допустиме лише тоді, коли іншим способом неможливо отримати фактичні
дані для забезпечення захисту суспільства і держави від злочинного посягання, і
лише на зазначених у законі підставах (наприклад, наявність достатньої
інформації про злочин, що готується або вчинений, про розвідувально-підривну
діяльність) і обов’язково у суворо визначеному порядку — за рішенням суду,
прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу, про що
протягом доби повідомляється прокурору (статті 6, 8 і 9 зазначеного Закону).
Використання технічних засобів з порушенням вимог законодавства є незаконним.
Таким воно визнається з того моменту, коли ці засоби були таємно встановлені у відповідному
місці (у помешканні громадянина, у приміщенні або сховищі установи,
організації, підприємства) і приведені в робочий стан, навіть якщо інформація з
їх допомогою ще не отримана. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення
зазначених дій.

Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, поєднаний з метою
негласного отримання інформації.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

У частині 2 ст. 359 передбачена відповідальність за ті самі дії, якщо вони
вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою,
або заподіяли істотну шкоду охоронюва-ним законом правам, свободам чи інтересам
окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих
юридичних осіб. Питання про істотну шкоду вирішується виходячи з обставин
конкретної справи. Істотною шкодою може бути визнаний підрив авторитету
державного чи громадського органу, приниження честі та гідності громадянина,
розголошування відомостей інтимного характеру тощо. Вина щодо істотної шкоди як
наслідку злочину може бути як умисною, так і необережною.

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 359 — штраф від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до
чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк; за ч. 2 ст. 359 —
позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Умисне пошкодження ліній зв’язку (ст. 360). Предмет цього злочину — лінії
електрозв’язку: а) кабельні, б) радіорелейні, в) повітряні, г) проводового
мовлення (лінії зв’язку забезпечують передачу і прийом сигналів, знаків
(звукових і графічних) по радіо, оптичним, проводовим електромагнітним
системам), д) споруди і

обладнання, які входять до складу ліній зв’язку (будівлі, вежі, антени,
прилади, технічні пристрої, що забезпечують функціонування ліній зв’язку).

Об’єктивна сторона цього злочину — це пошкодження ліній ‘зв’язку, споруд чи
обладнання, які входять до їх складу. Пошкодження являє собою приведення
зазначених предметів до стану, при якому вони повністю або частково втрачають
здатність використовуватися за цільовим призначенням, тобто для передачі
інформації.

Наслідком злочину є тимчасове припинення зв’язку.

Суб’єктивна сторона злочину — умисел, як прямий, так і непрямий. Умисне
пошкодження кабельних ліній зв’язку та їх обладнання, що призвело до переривання
зв’язку, вчинене внаслідок викрадення, потребує додаткової кваліфікації за ст.
188. Необережне пошкодження ліній зв’язку спричиняє відповідальність за ст.
196, але лише за умови, якщо воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження або
загибель людей.

Суб’єкт цього злочину — будь-яка особа.

Покарання за злочин: за ст. 360 — штраф від ста до двохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до
одного року, або обмеження волі на строк до двох років.

.

    Назад

    НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ